Jei politikai sutiks, Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba taps asociacijos nare | Kas vyksta Kaune

Jei politikai sutiks, Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba taps asociacijos nare

Asociatyvi / M. Patašini nuotr.

Iš 60 Lietuvos Respublikos savivaldybių Savivaldybių asociacijos nariais yra 59 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai įstojus į minimą asociaciją, jai priklausytų visų šalies savivaldybių analogiškos tarnybos.

Kadangi narystė Savivaldybių kontrolierių asociacijoje nėra nemokama, ir nario mokesčiui sumokėti reikalingi asignavimai, todėl parengtas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo, kad Tarnyba taptų Savivaldybių kontrolierių asociacijos nare.

Pagal Kauno savivaldybės tarybos politikams parengtą Aiškinamąjį raštą, „Asociacija yra savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, koordinuojanti narių pagrindines funkcijas ir uždavinius, kryptingą veiklą, atstovaujanti narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldos finansinių išteklių naudojimo kontrolę, turto valdymo kontrolę ir užtikrinanti tinkamas savivaldybių išorės audito funkcijas“.

Savivaldybių kontrolierių asociacija įregistruota 1998 metų gruodį. Jos veiklos tikslai yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti jų interesus, juos ginti, tenkinti asociacijos narių viešuosius interesus, veiklos sritis – savivaldybių kontrolierių ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų profesionalumo bei kompetencijų ugdymas.

Biudžetinė įstaiga jos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja įstaigos nuostatams ir veiklos tikslams. Kauno miesto savivaldybės politikams pritarus sprendimo projektui, būtų teikiamas prašymas Savivaldybių kontrolierių asociacijai, kad Tarnyba taptų šios organizacijos nare.

2020-ųjų liepą įvykusiame Savivaldybių kontrolierių asociacijos visuotiniame susirinkime buvo nustatytas metinis šios organizacijos nario mokesčio dydis – 100 eurų. Jis mokamas nuo kiekvieno Tarnybos tarnautojo, atliekančio auditus. Numatoma, kad nario mokesčiui sumokėti reikėtų Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai prireiktų 1500 Eur per metus. Lėšas siūloma skirti iš Tarnybos veiklos užtikrinimui tenkančių asignavimų.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA