Mokslas ir IT – Kas vyksta Kaune

Mokslas yra žinojimas, mokėjimas. Tai – žmonių intelektinė veikla, kurios tikslas yra suprasti, paaiškinti tikrovės reiškinius ir pritaikyti visuomenės poreikiams. Skirtingose kultūrose mokslu vadinama nevienoda veikla ir sukauptos žinios. Informacinės technologijos (IT) – kompiuterinių technologijų panaudojimas įvairiems duomenims ir informacijai saugoti, gauti ar siųsti.

Mokslas ir IT