Miesto politikai koreguos vasarį patvirtintą savivaldybės trejų metų veiklos strateginį planą – Kas vyksta Kaune

Miesto politikai koreguos vasarį patvirtintą savivaldybės trejų metų veiklos strateginį planą

Asociatyvi / KMS nuotr.

Nors po kovo 5-ąją Lietuvoje įvykusių savivaldos rinkimų Kauno valdžioje maža personalinių pokyčių, tačiau įsigalioję pakitę įstatymai lemia vietos politikos sprendimus, kuriuos prisieina pakoreguoti. Tad ateinančios savaitės antradienį per savivaldybės tarybos posėdį numatoma iš dalies keisti Kauno miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą šių metų vasario 7-ąją.

Pakeistą vieną iš šio plano skirsnių siūloma išdėstyti taip: „Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsniu, savivaldybės sudaro mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams).“

Savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane suplanuota mero rezervui 2023 m. skirti 850 tūkst. eurų, 2024 m. – 892 500 eurų, 2025 m. – 937 125 eurus.

Pažymėtina, jog mero rezervo lėšos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka yra naudojamos: ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, taip pat – gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti bei jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, taip pat – dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.

Tuo pačiu savivaldybės tarybos sprendimu, kaip siūloma jo projekte, Kauno politikai turėtų patvirtinti dar kelis Strateginio plano punktus, susijusius su Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto, taip pat – su daugiabučių renovavimo bei kitomis savivaldybės įgyvendinamomis programomis ar jos atliekamomis funkcijomis, kurioms skiriami miesto biudžeto asignavimai.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėjos Ritos Motiejūnienės teigimu, Strateginį savivaldybės veiklos planą papildys nauja priemonė „Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos įgyvendinimas“.

Ji įtraukiama, vadovaujantis dar liepą priimtu miesto tarybos sprendimu. Rodiklio formuluotę bei planines reikšmes patikslino savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius 2023 m. rugpjūčio 23 d. per „STRAPIS pagalba“ pateiktame prašyme.

Minimos programos įgyvendinimo paskirtis – skatinti savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus kapitališkai remontuoti ir (ar) naujai įrengti bendrąsias statinio inžinerines sistemas (lietaus ir (ar) buitinės nuotekos), siekiant sumažinti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių taršą ir sudaryti sąlygas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Priėmus miesto tarybos projektą, programa bus finansuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos lėšomis. 2023-2025 metais miesto savivaldybės administracija jos įgyvendinimui skirs 1 mln. 350 tūkst. eurų.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA