Sprendimus dėl savivaldybės viešųjų įstaigų priiminės Kauno meras – Kas vyksta Kaune

Sprendimus dėl savivaldybės viešųjų įstaigų priiminės Kauno meras

Debatai savivaldybėje

Nors opozicinės jėgos Kauno miesto tarybos posėdyje prieštaravo, vis tiek politikų daugumos balsais Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui pavesta (sprendimo projekte buvo formuluota kitaip – „suteikti įgaliojimus“) priimti sprendimus dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė.

Keičiant tarybos sprendimo formuluotę, valdantieji atsižvelgė į sprendimo projekto rengėjo – miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus – pastabą, ir vietoj žodžio „įgalioti“ buvo įrašyta „pavesti“. Tad nuo šiol meras gal pasirinktinai (juk nėra įgaliotas) spręs dėl viešųjų įstaigų turtinių bei neturtinių teisių: kolegialių organų sudarymo, kai tai numatyta tos įstaigos įstatuose, metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo ir vidaus kontrolės tvarkos nustatymo?

Valstiečių ir žaliųjų, o taip pat konservatorių atstovai siūlė sprendimo teisę palikti savivaldybės tarybai, juolab, kad įstatymai tą leidžia. Bet į tai nebuvo atsižvelgta.

Asociatyvi / M. Patašini nuotr.

Pristatydama sprendimo projektą kauniečių išrinktiesiems, paminėto skyriaus vedėja Evelina Revuckaitė vardino, kad pagal LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, savivaldybių, kaip savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir kitos teisinės formos juridinių asmenų dalyvių, turtines ir neturtines teises ir pareigas, Vyriausybės nustatyta tvarka, įgyvendina savivaldybių vykdomosios institucijos.

O pagal LR viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį „visuotinis dalininkų susirinkimas: renka ir atšaukia kolegialių organų narius, jeigu kolegialūs organai numatyti viešosios įstaigos įstatuose; per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais viešoji įstaiga likviduojama; nustato viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką“.

Tuo pačiu, remiantis LR vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2-4 punktais, minėta, kad „paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai priskirta viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė: kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose, metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir vidaus kontrolės tvarkos nustatymas“.

Išeitų taip, kad ir taip „apkrauti“ veikla kauniečių išrinktieji, „vieningai“ nusprendė tarybos naštą susimažinti, atsisakydami tos paprastosios kompetencijos, – teisės priimti kai kuriuos sprendimus ir pavesdami tai daryti merui?

Ar Visvaldas Matijošaitis sutinka prisiimti tokį papildomą krūvį (juk jis – tai vienintelis, o savivaldybės tarybą sudaro 41 politikas), nebuvo aišku. Nes tarybai posėdžiaujant, meras, kaip jau skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ atostogavo ir savivaldybės salėje nepasirodė…

/ R. Tenio nuotr.

Dabar jau pačios viešosios įstaigos turės keisti savo įstatus? Kadangi iki šiol juose tikėtina, net ir būdamos ir labai lojalios miesto valdžiai, nebuvo numačiusios didesnio, gal kai kada – ir lemiamo Kauno miesto mero vaidmens dalies priėmime sprendimų dėl personalijų, tinkamų patekti į kolegialių organų sudėtį, ar dėl metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo, netgi, – dėl vidaus kontrolės tvarkos nustatymo.

Kitas klausimas, ar fiziškai pajėgs Kauno miesto meras V. Matijošaitis pasidomėti visu tuo? Juk jam ir taip daug visokių sprendimų tenka kasdien priiminėti kur kas „svaresniais“ klausimais?

Politikams pateiktame aiškinamajame rašte mero norai arba siekiai dalyvauti ar ne savivaldybės viešųjų įstaigų valdyme neminimi. Pasakyta tik tiek: „projektą inicijavo Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius. Projektą parengė Juridinių asmenų stebėsenos ir analizės poskyrio vedėja Vijolė Karpienė“.

„Tai – vienas iš tų atvejų, kai meras ir savivaldybės administracija sutelkia savo rankose dar daugiau galių. O miesto tarybos politikai paliekami su teorine galimybe nagrinėti dokumentus, bet nuo sprendimų priėmimo nušalinami. Žinoma, yra ir tam tikrų prieštaravimų įstatymuose, tačiau dažnai savivaldybės tarybos sprendimui priimti pasiremiama tuo, kas patogu.

Bet sakyčiau, kitais atvejais tarybai pateikiami svarstyti tikrai nereikšmingi, kad ir turtiniai, klausimai. Pavyzdžiui, – pritarti menkaverčio inventoriaus – spintelių ar mobiliųjų telefonų dėklų perdavimui (perėmimui) iš vienos savivaldybės įstaigos į kitą…“ – po šią savaitę vykusio Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdžio portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovė Audronė Jankuvienė.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA