Miesto valdžia garantuos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais? – Kas vyksta Kaune

Miesto valdžia garantuos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais?

Asociatyvi / KMS nuotr.

Paskutiniame savąją ketverių metų kadenciją baigiančios Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdyje nauju jos veiklos reglamentu, kurio projektas jau viešai skelbiamas, turėtų būti pakeistas ligšiolinis dokumentas, galiojantis nuo 2021-ųjų vasario. Tad balandį darbą pradėsianti kovo 5-ąją išrinkta miesto taryba veiks jau pagal naująjį reglamentą, kuriame aptartos ne tik jos, bet ir išrinktojo mero teisės bei pareigos.

Reglamento projekte, kuris išdėstytas ko ne per 40 puslapių (kažin, ar daug kauniečių išrinktų miesto politikų turės noro ir laiko rimtai išstudijuoti šią „konstituciją“?) įtraukta nemažai naujų punktų, neabejotinai priartinančių miesto valdžią prie tų, kuriems ji pasamdyta (išrinkta) tarnauti.

Kalbant apie vietos gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, tarybos reglamente pabrėžiamas „vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimas bendruomenės interesais“. Tikėkimės, kad šios nuostatos nuo pat pirmojo naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdžio bus griežtai laikomasi. Ir kad visa tai galutiniame variante neišvirs į kažkada leisto populiaraus „Šluotos“ žurnalo rubriką „Teoriškai – arklys, praktiškai – nesikelia“…

Reglamentas numato daugiau viešumo ir skaidrumo

O tai reiškia, kad tarybos, jos komitetų ir nuolatinių komisijų posėdžių darbotvarkės turėtų būti skelbiamos ir posėdžiai tiesiogiai transliuojami (išskyrus įstatyme numatytus atvejus) savivaldybės interneto svetainėje. Joje vienus metus skelbiami minėtų posėdžių vaizdo bei garso įrašai ir tarybos kalendorinių metų darbo planas, ten pat (kaunas.lt) skaitytojai galės aptikti (tikėkimės) tarybos bei kolegijos protokolus, tarybos sprendimus ir balsavimų rezultatus. Reglamente (projekte) pažymima, jog tarybos priimti norminiai teisės aktai skelbiami ir Teisės aktų registre.

Jei kas iš rinkėjų norės įsitikinti, ar balsuodamas už vieną ar kitą politinę jėgą, reitinguodamas kandidatus nepadarė klaidos, ir jie tikrai „dirba Kauno bei kauniečių labui“, galės bent pasitikrinti jų aktyvumą, tvarkant miesto reikalus. Kadangi duomenys apie tarybos narių dalyvavimą tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžiuose kiekvieną mėnesį bus (?) skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Gyventojai galės (ir dabar gali, tik ne visada tai jiems duoda naudos) kreiptis į savivaldybės tarybą dėl priimtų sprendimų pakeitimo arba dėl naujų priėmimo, o tuos „pasikreipimus“ nagrinės tarybos sudarytą Peticijų komisija. Taip pat komitetuose pagal kompetenciją bus išnagrinėjami gyventojų pareiškimai ir atsakoma pareiškėjams per 20 darbo dienų.

Tarybos reglamento projekte atkreipiamas dėmesys į tai, kad seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos savivaldybės institucijos pagal kompetenciją privalo juos įvertinti. Bet jei seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo vertinimas priskirtas tarybos kompetencijai, tai vertinimas atliekamas ir sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posėdyje. Kai seniūnaičių suformuluoti klausimai priskirtini miesto merui, pastarasis per 20 darbo dienų turėtų priimti sprendimą. Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimo turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

Savivaldybės interneto svetainėje turėtų rastis vietos ir gyventojų nuomonei

Pagal naująjį savivaldybės tarybos reglamentą tarybos nariai privalės priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus ir dalyvauti susitikimuose su jais. Priėmimų vieta, data ir laikas bus skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Tačiau kaip bus tokiais atvejais, jei Kaune dirbantis ar nuo negandų savo gimtinėje pabėgęs ir laikinai besiglaudžiantis koks „pašalietis“ turės pasiūlymų, kaip geriau antrajame pagal didumą mieste tvarkytis? Nejaugi jis neturės teisės patekti į miesto valdžios rūmus padiskutuoti aktualiu klausimu su vietos politikais, ir jo nuomonei „dėl Kauno gerovės“ savivaldybės interneto svetainė nebus atverta?

Na, tiek to, į Kaune nedeklaruotus galima dėmesio ir nekreipti. Užtat kauniečiams, saviems, būtina pranešti, kad tarybos veiklos reglamentas (kol kas – projektas) numato ne tik konsultacijas su vietos gyventojų bendruomenėmis, bet ir jų apklausas. O šių apklausų paskelbimo iniciatyvos teisė, atkreipia dėmesį portalas „Kas vyksta Kaune“, priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai, merui ir seniūnui. Ir minima teisė įgyvendinama pernai priimto naujo Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

„Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 11 tarybos narių grupės reikalavimu. Įteikiant merui visų šios grupės narių pasirašytą reikalavimą, kuriame turi būti nurodyta apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, gali būti nurodyti į apklausos komisijos sudėtį deleguojami šios grupės atstovai. Meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo dienos“, – išdėstyta tarybos veiklos reglamento projekte.

Iš ligšiolinės praktikos pamenam, kad apklausos, susitikimai su gyventojais, netgi debatai prieš rinkimus Kauno miesto savivaldybėje jau seniai nėra „mėgiamas” vietos politikų žanras. Juo labiau neskubama įsileisti bendruomenių į savivaldybei priklausančias erdvesnes patalpas, motyvuojant, kad jos iki 17-os valandos užimtos, o vėliau – savivaldybė užrakinama. Bet gal nuo šiol nebus vengiama „akistatos“ su tais, kurie per rinkimus pasitikėjo politikais ir nori padėti jiems veikti kuo geriau? Gal ir daugybe kitų reikalų užimtam Kauno merui kils noras pasinaudoti iniciatyvos teise, kurią jis galės įgyvendinti išleisdamas potvarkį dėl apklausos paskelbimo?

Galbūt nepaisant perspektyvos apsikrauti nekasdieniškomis biurokratinėmis procedūromis. tuo susidomės ir kuris nors iš 11-os Kauno seniūnų (dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendinimo seniūnaičių sueigos pritarimu)? Susidomės ir „realizuodamas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę“, raštu apie tai informuodamas merą?

Tik iš anksto pravartu žinoti, kad tokiai iniciatyvai tapti realybe „reikės ir geležines klumpes sunešioti“, – viską padaryti taip, kaip numatoma naujajame tarybos veiklos reglamente (projekte). O jame pasakyta: „Seniūnas raštu pateikdamas merui iniciatyvą paskelbti apklausą, nurodo apklausai teikiamo klausimo tekstą, apklausos teritoriją, būdą, datą, vietą, trukmę, gali nurodyti į apklausos komisiją deleguojamus asmenis. Meras priima sprendimą dėl apklausos skelbimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose“.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA