Seimas palankus pataisai, kuri leis baudoms už greičio viršijimą vairuotojus pasiekti greičiau - Kas vyksta Kaune

Seimas palankus pataisai, kuri leis baudoms už greičio viršijimą vairuotojus pasiekti greičiau

BNS / Milena Andrukaitytė 2022/09/24 14:10
Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Seimas yra linkęs sutrumpinti terminą, per kurį vairuotoją turi pasiekti bauda už greičio viršijimą, kai pažeidimas fiksuojamas kameromis.

Parlamentas rugsėjį po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisai, kad administracinės baudos už greičio viršijimą, kai nusižengimai užfiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis fiksavimo sistemomis, turi būti paskiriamos per 60 darbo dienų.

Šiuo metu kodekse galioja bendra nuostata, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

Vienas pataisos iniciatorių, Liberalų sąjūdžio atstovas Andrius Bagdonas sako, kad baudos turi būti paskiriamos kaip įmanoma greičiau, kad veiktų prevenciškai, o pažeidimus fiksuojant kameromis įprastai jie nereikalauja ilgo tyrimo ir yra akivaizdūs.

„Bau­da pa­žei­dė­ją tu­rė­tų pa­siek­ti kuo grei­čiau tam, kad ji su­veik­tų pre­ven­ciš­kai, o ne bū­tų tie­siog pa­pil­do­mas ša­lies biu­dže­tas. Man at­ro­do, kad la­bai svar­bu net sutrumpinti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių siū­ly­mą iki 30 dar­bo die­nų, kas yra nor­ma­lus lai­ko tar­pas, per ku­rį vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­ra­šy­ti ir nu­siųs­ti žmogui nuo­bau­dą, ku­ri yra pa­skir­ta už ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą“, – per Seimo posėdį sakė A. Bagdonas.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas tvirtino, kad negalima vieno pažeidimo išskirti iš kitų, nustatant trumpesnį pažeidimo nagrinėjimo terminą, nes taip būtų iškreipta teisinė sistema. Be to, pasak parlamentaro, baudos skyrimas gali užtrukti dėl objektyvių priežasčių, kai automobilis pirktas lizingu ir pan.

„La­bai ge­rai, kad šian­dien Lie­tu­vo­je yra ple­čia­mas vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo juos­tų tin­klas. Ši­taip mes pa­ga­liau ga­lė­si­me at­si­kra­ty­ti tos pa­sto­vios chro­niš­kos li­gos, tai yra vėžio, ku­ris įsi­ga­lė­jęs mū­sų vi­suo­me­nė­je, kai ma­siš­kai vir­ši­ja­mas grei­tis, dėl to žūs­ta žmo­nės, su­ža­lo­ja­mas tur­tas ir pa­ti­ria­mi di­džiu­liai nuos­to­liai vals­ty­bės“, – kalbėjo socialdemokratas.

Pasak iniciatorių, įstatymo projekto rengimą paskatino viešumoje didelį atgarsį sukėlę atvejai, kai už padarytus administracinius nusižengimus atsakingiems asmenims protokolai su administraciniu nurodymu sumokėti baudą atėjo vienu metu, sukaupti per kelis mėnesius.

„Tokiu būdu nusižengimus padariusiems asmenims ne tik atsiranda didelė finansinė našta, bet ir taikoma Administracinių nusižengimų kodekse numatyta sunkinančioji aplinkybė − pakartotinumas. Be to, tokiu būdu taikoma atsakomybė, kai baudos skiriamos už nusižengimus, „sukauptus“ per kelis mėnesius, galimai paneigia ANK nustatytą administracinių nuobaudų paskirtį: atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų“, − teigiama projekto aiškinamajame rašte.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA