„Kauno energijos“ klientai vėl permokėjo: ar bus grąžinti pinigai gyventojams? – Kas vyksta Kaune

„Kauno energijos“ klientai vėl permokėjo: ar bus grąžinti pinigai gyventojams?

R. Tenio, DELFI nuotr. / „Kas vyksta Kaune“ montažas

Meras balsuos AB „Kauno energija“ akcininkų susirinkime dėl įmonės 2023-ųjų veiklos. Tačiau prieš tai finansines ataskaitas turėtų patvirtinti bendrovės steigėja – Kauno miesto savivaldybės taryba, kurios posėdis rengiamas ateinantį antradienį.

Politikams pritarus, miesto meras Visvaldas Matijošaitis, anksčiau buvęs „Kauno energijos“ stebėtojų tarybos pirmininku, galės visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti ne tik dėl finansinių ataskaitų patvirtinimo, bet ir dėl įmonės pelno paskirstymo.

2023-ųjų bendrovės „Kauno energija“ veiklos auditą atliko UAB „ROSK Consulting“, šiemet kovą pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą.

Pernykštis savivaldybei pavaldžios bendrovės pelnas – mažesnis už fiksuotą po 2022-ųjų

Viešai skelbiamuose savivaldos dokumentuose dabar nurodoma, kad „AB „Kauno energija“ 2023 m. veiklos rezultatas – 3,881 mln. eurų pelnas (2022 m. – 6,299 mln. eurų pelnas). Bendrovės veiklos pelningumą apibūdinantis EBITDA maržos rodiklis, t. y. ataskaitinio laikotarpio pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją santykio su ataskaitinio laikotarpio pardavimo pajamomis dydis (proc.), siekė 15,0 proc. (2022 m. – 13,6 proc.)“.

Miesto politikams parengtą sprendimo projektą lydinčiame Aiškinamajame rašte Kauno savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus Juridinių asmenų stebėsenos ir analizės poskyrio vyriausioji specialistė Ingrida Serapinienė teigia: „Kaip informavo AB „Kauno energija“, 2022 metais susiformavo neatitiktis dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti bei gamybos pajamų lygio, kurią bendrovė grąžins vartotojams 2024-2025 metais. 2022 metų pelne atsispindėjo 3,195 mln. eurų suma, kurią eliminavus, normalizuotas bendrovės 2022 metų pelnas būtų 3,104 mln. eurų“.

Ach, ta nelemta „neatitiktis“, ji – kalčiausia?..

Na, gal besikeičiantys teisės aktai, bet jokiu būdu, kalti ne energetikai, įmonės ekonomistai, juolab, ne mero šeimos verslo kolega bei draugas – ir šią kadenciją likęs tas pats bendrovės „Kauno energija“ Stebėtojų tarybos pirmininkas, ir ne įmonės vadovas, iki tol dirbęs paties Kauno mero patarėju? Juolab, kalta ne savivaldybė, irgi turinti atitinkamas „stebėjimo“ struktūras? Ir liks kalčiausi klientai, užtat kompensacija dėl permokos jiems bus dėliojama per du metus.

Pagaliau apsižiūrėjus, kas 2022-aisiais buvo „ne taip skaičiuojama“, šiemet bei ateinančiais metais šilumos ir karšto vandens vartotojams – „Kauno energijos“ klientams – paslauga, tikėtina, kainuos nors truputį mažiau. Būtų, žinoma, teisinga nurodyti būsimose mokėjimų sąskaitose, tą „mažiau“. Tai reiškia, konkrečią pinigų sumą, kurią kiekvienas centralizuotai tiekiamos šilumos ar karšto vandens vartotojas 2022-aisiais, net ir nežinodamas, „susitaupė“, permokėdamas energetikams už paslaugas.

Pamenat, ne taip seniai įmonės internetinėje svetainėje buvo pateikiami tik bendriniai duomenys apie 15 mln. eurų permokos sugrąžinimą, kuris, savaime aišku, irgi ilgokai užtruko. Tuos pinigus įmonė susirinko iš kiekvieno už paslaugas mokėjusio jai kliento, bet paskui gal energetikai sąžinės, o gal energijos ar pagarbos klientams pritrūko kiekvieną paslaugų vartotoją individualiai informuoti apie jo atliktą „kreditorinį“ mokėjimą. Steigėja – Kauno miesto savivaldybė, net ir sulaukusi kauniečių priekaištų, kad savo įsteigtos įmonės veikla per menkai domisi (klientų atžvilgiu), nereagavo.

Kaip bus šį kartą? Platesnio paaiškinimo apie tai naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ tikisi sulaukti iš pačios AB „Kauno energija“ arba iš jos steigėjos – viešosios įstaigos Kauno miesto savivaldybės. Tiesa, tikėtis to šiais, plačiai deklaruojamo „skaidrumo ir viešumo“ laikais, niekas nedraudžia, o kaip iš tikrųjų bus, matysime…

Parengtas Investicijų planas

Savivaldybės taryba pasirengusi savajame posėdyje patvirtinti ir dar vieną su šios bendrovės veikla susijusį dokumentą. 2024 metų balandžio 5-ąją įmonė raštu „Dėl AB „Kauno energija“ 2024 m. investicijų plano“ kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, prašydama suderinti planuojamas investicijas.

Bendrovės, kurios per 90 proc. akcijų priklauso Kauno miesto savivaldybei, Investicinis planas parengtas, „įvertinus atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą šilumos energijos gamyboje, šilumos tiekimo Kauno m., Kauno raj. ir Jurbarko raj. šilumos vartotojams patikimumo užtikrinimą ir numatomą Europos Sąjungos struktūrinę paramą.“

Pasak anksčiau minėto savivaldybės skyriaus vedėjos Evelinos Revuckaitės, bendrovės valdyba jau yra patvirtinusi Investicijų planą, kurio nuostatos derinamos su savivaldybe bei Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Į planą įtrauktos naujos investicijos, o taip pat perkeliamos tos, kurių vertė padidinta.

Įgyvendindama projektus, kurių vertė 28,82 mln. eurų, AB „Kauno energija“ šiemet suplanavusi panaudoti 8,82 mln. eurų investicijų.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA