Centralizuotas priėmimas į mokyklas gali būti atidėtas dar dvejiems metams | Kas vyksta Kaune

Centralizuotas priėmimas į mokyklas gali būti atidėtas dar dvejiems metams

BNS / Milena Andrukaitytė 2023/11/25 17:27
Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Seimas ketina dar kartą atidėti centralizuotą priėmimą į švietimo įstaigas – nuo 2024 metų iki 2026 metų sausio.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė tokiam siūlymui, kurį patiekė konservatorė, buvusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Šiugždinienė. Už balsavo 63, prieš buvo penki ir susilaikė 39 parlamentarai. Toliau svarstyti projektą planuojama gruodžio 5 dieną.

Švietimo įstatymo pataisą pristačiusi J. Šiugždinienė vadino ją technine ir teigė, kad nuo kitų metų sausio dar nebus pasiruošta vykdyti centralizuotą priėmimą.

„Tai daugiau tech­ni­nis pa­kei­ti­mas dėl cen­tra­li­zuo­tos pri­ėmi­mo į prieš­mo­kyk­li­nio, iki­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Prie­žas­tis labai paprasta, 2023 me­tams ne­bu­vo skir­tas fi­nan­sa­vi­mas šiai sis­te­mai pa­reng­ti, to­dėl tam, kad bū­tų tin­ka­mai pa­si­reng­ta, prašoma nukelti įsigaliojimo datą“, – kalbėjo parlamentarė.

Opozicinės Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė stebėjosi, kad centralizuotą priėmimą vėl norima nukelti, nors jam organizuoti jau sukurta atskira įstaiga. Ji taip pat priminė, kad pagal pirminius planus centralizuotas priėmimas turėjo pradėti veikti dar 2022 metais.

„Va­sa­ros pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė įstei­gė tam įstai­gą, suor­ga­ni­za­vo kon­kur­są, pa­sky­rė va­do­vą, suformavo ko­man­dą. Da­bar jūs vėl siū­lo­te ati­dė­ti. Tik klau­si­mas: per ateinančius dve­jus me­tus ką ta įstai­ga veiks, kaip sakant, ko­kią vie­ną vie­tą krapš­tys ar ką da­rys?“ – sakė „darbietė“.

J. Šiugždinienė atsakė, kad sistemai sukurti nebuvo laiku numatytas finansavimas, bet dabar pinigai jau skirti, nuo sausio įdiegti sistemą nebus pasiruošta, taip pat reikia suderinti ją su jau naudojamomis Vilniaus, Kauno miestų elektroninėmis priėmimo sistemomis ir pan.

Pagal dabartinę Švietimo įstatymo nuostatą, centralizuotas priėmimas į valstybines ir savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokyklas turėtų startuoti nuo 2024 metų sausio 1 dienos. Centralizuotas priėmimas kartą jau buvo nukeltas: tuomet planuota jį įdiegti nuo 2022 metų.

J. Šiugždinienė pažymi, kad centralizuotam priėmimui įdiegti reikia apie 3 mln. eurų, 2023 metais tokių lėšų biudžete numatyta nebuvo, tad tam skirtos europinės lėšos iš priemonių plano „Naujos kartos Lietuva“, tik neužteko laiko tinkamai pasirengti ir sukurti sistemą.

Vyriausybė centralizuotam priėmimui į darželius, mokyklas bei neformalųjį švietimą organizuoti nuo 2024 metų sausio steigia viešąją įstaigą „Mokausi Lietuvoje“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra skelbusi, ši sistema visu pajėgumu galėtų pradėti veikti ne anksčiau kaip nuo 2025–2026 metų.

Priėmimas į mokyklas vyktų automatizuotai elektroniniu būdu per vieningą šios įstaigos administruojamą sistemą, mokiniai, vaikų tėvai prašymus priimti mokytis galėtų teikti per vieną platformą internetu.

Centralizuota ir automatizuota priėmimo sistema aprėptų visas – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo – programas.

Į šią sistemą planuojama integruoti ir bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas informacinės sistemos (BPIS) koordinavimą.

Šiuo metu centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas, kai prašymai registruojami savivaldybėse internetu, nėra privalomas, jį vykdo apie pusė šalies savivaldybių.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA