Po neskundžiamo teismo sprendimo keičiamos taisyklės: už darželius Kauno mieste kol kas visi mokės tiek pat – Kas vyksta Kaune

Po neskundžiamo teismo sprendimo keičiamos taisyklės: už darželius Kauno mieste kol kas visi mokės tiek pat 3 metus rinkta rinkliava – naikinama

Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis / R. Tenio nuotr.

Po Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo šių metų sausio 11-ąją priimtos nutarties dėl neteisingo vaikų, lankančių Kauno savivaldybės įsteigtus darželius, mokesčio už ugdymą diferencijavimo pagal šeimų gyvenamąją vietą, savivaldybės taryba priversta imtis pokyčių.

Po savaitės vyksiančiame tarybos posėdyje numatoma priimti sprendimą, kuriuo keičiamas atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Patvirtinus naują tarybos sprendimą, bus nustatyta, kad vaikų išlaikymo darželiuose dydis bei lengvatos (jei tokios šeimai priklauso) taikomi, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos.

Tiesa, tokia tvarka, kuri, anot tarybos sprendimo projekto, įsigalioja nuo šių metų sausio 19-osios, nėra patvirtinama „visiems laikams“. Gal ji bus pakeista tuoj po savivaldybių tarybos rinkimų, susiskaičiavus visas daugumos bei mažumos pajėgas miesto taryboje, o gal – vėliau? Juk nežinia ką sugalvos savo pergale kovo 5-ąją vyksiančiuose savivaldos rinkimuose dabar neabejojantys Kauno valdantieji.

Todėl pasak miesto savivaldybės administracijos atstovų, „atlikus finansinių duomenų analizę ir įvertinus gautus duomenis apie Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigas lankančių vaikų skaičių, ateityje planuojama peržiūrėti atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą dydį ir spręsti dėl jo pakeitimo“.

O kol kas svarbu pakeisti atlyginimo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą“. Tą patį, kuris didelį atgarsį sukėlė visoje Lietuvoje. Tą, kurį apskundė Vyriausybės atstovas Kauno bei Marijampolės apskrityse. Ir tą patį, dėl kurio Kauno miesto savivaldybė negailėjo mokesčių mokėtojų sudėto biudžeto lėšų, mėgindama apginti savo poziciją tiek žemesnės, tiek aukštesnės instancijos teismuose. Nors galėjo bylinėjimuisi su Vyriausybės atstovų pinigų nemėtyti sostinėje ir sustoti po pralaimėto „mūšio“ teisme, Kaune.

Aprašas buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu ir įsigaliojo nuo 2020-ųjų pirmosios dienos. Taisydama teismo neteisingomis pripažintas šio sprendimo nuostatas, tuo pačiu įvertinusi „kitų iš anksto planuotų pakeisti Tvarkos aprašo nuostatų kiekį“, Kauno miesto savivaldybė parengė naują šio aprašo redakciją. Joje išdėstytos nuostatos bus taikomos nuo 2023 m. sausio 19 d. (nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties paskelbimo Teisės aktų registre dienos).

Sprendimą priimsiančios Kauno miesto savivaldybės tarybos politikams adresuotame Aiškinamajame rašte teigiama: „atsižvelgiant į Teismo nutartį bei siekiant apsaugoti socialiai jautrios grupės interesus bei tinkamai užtikrinti susiklosčiusių santykių tęstinumą, parengta nauja Tvarkos aprašo redakcija. Naujos redakcijos Tvarkos apraše numatyta, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai) moka 0,58 Eur dydžio atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Siūloma nustatyti, kad tėvai mokės tokio paties dydžio atlyginimą, taip pat palikti kitas anksčiau numatytas lengvatas“.

Portalas „Kas vyksta Kaune“ ne kartą yra skelbęs, jog nuo 2020-ųjų sausio 1-osios pradėjusiame galioti ankstesnės redakcijos Tvarkos apraše ne Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų atžaloms buvo nustatytas 9,20 Eur atlyginimo už ugdymą Kauno darželyje dydis už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, susideda iš atlyginimo už maitinimą bei atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą.

Naujo miesto tarybos sprendimo projekto rengėjų patikinimu, 9,20 Eur mokestis buvo nustatytas atlikus finansinių duomenų analizę ir įvertinus faktiškai Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigas lankiusių vaikų skaičiaus trejų metų (2017 – 2019) duomenis. Buvo vertinamosi išimtinai tik Kauno miesto savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos ikimokyklinukų ugdymui darželiuose. O skirtumas tarp savikainą sudarančio 9,20 eur. mokesčio ir Kauno vaikų tėvų mokamo 0,58 eur. atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą buvo dengiamas savivaldybės biudžeto pinigais. Todėl siekiant „ir toliau nedidinti tėvams finansinės naštos, siūloma laikinai palikti anksčiau nustatyto dydžio atlyginimą visiems darželinukų tėvams“.

Tačiau, tuo pačiu Kauno miesto savivaldybė įspėja, jog „įvertinus tai, jog paskutinė mokesčio už ugdymo paslaugų teikimą savikaina buvo apskaičiuota prieš daugiau nei trejus metus, planuojama atlikti esamos situacijos analizę bei organizuoti savikainos už ugdymo sąlygų tenkinimą perskaičiavimą. Jį atlikus ir išanalizavus gautus rezultatus, bus sprendžiama dėl būtinybės keisti mokesčio dydį“.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA