Kauno savivaldybės lengvatos už vaikų darželius yra neteisėtos ir diskriminuojančios – Kas vyksta Kaune

Kauno savivaldybės lengvatos už vaikų darželius yra neteisėtos ir diskriminuojančios

BNS 2023/01/11 18:41
Ilgiausias vaikų piešinys
Kauno darželis / R. Tenio nuotr.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, kad Kauno savivaldybės lengvatos už vaikų darželius kai kurių nuostatų taikymas yra neteisėtas ir diskriminuojantis.

Kaip ketvirtadienį pranešė teismas, nutartį priėmusi išplėstinė teisėjų kolegija pagal Vyriausybės atstovo pareiškimą vertino 2019 metais tarybos patvirtino „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ tam tikrų nuostatų teisėtumą.

Apraše buvo numatyta atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą lengvata, susieta su įstaigą lankančio vaiko tėvų ar vieno iš tėvų deklaruota gyvenamąja vieta Kauno mieste.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad atleidimo nuo viso ar dalies atlyginimo už Kauno biudžetinėse švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų išlaikymą mokėjimo lengvata nedera su Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei Viešojo administravimo įstatymu bei juose įtvirtintais vaikų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais.

Kaip pabrėžiama LVAT nutartyje, ugdymo įstaigą jau lankančio vaiko tėvų ar vieno iš tėvų pasikeitusi deklaruota gyvenamoji vieta jau po vaiko priėmimo į darželį yra „nesietina su jokiomis objektyviomis atleidimo nuo atlyginimo už vaikų ugdymą mokėjimo diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis“.

Anot LVAT, tokio apraše įtvirtinto diskriminacinio deklaruotos gyvenamosios vietos kriterijaus nustatymas turi tiesioginės įtakos vaikų interesams, jų galimybei lankyti atitinkamas ugdymo įstaigas.

„Įvertinusi šias byloje nustatytas aplinkybes, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybės taryba šias funkcijas ginčijamose aprašo normose vykdė pažeisdama lygiateisiškumo ir nediskriminavimo imperatyvus“, – teigiama teismo pranešime.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog neformalusis švietimas iš dalies yra finansuojamas ir valstybės biudžeto lėšomis. Į savivaldybės biudžetą, pasak teismo, patenka ne tik gyventojų pajamų, bet ir kiti mokesčiai, kurie savaime nėra siejami su jų mokėtojų deklaruota gyvenamąja vieta, todėl ir lengvatos už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą objektyviai negali būti siejamos vien tik su savivaldybės surenkamu jos gyventojų pajamų mokesčiu.

Konstatavusi ginčijamų aprašo nuostatų prieštaravimą aukščiau paminėtiems įstatymams, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija taip pat akcentavo, jog vaikų teisių apsauga yra reglamentuota Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, o vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti visais atvejais turi būti suteikiamas prioritetas.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA