Patikslinus Kauno savivaldybės 2023-ųjų biudžeto pajamų planą, bus dengiami įsiskolinimai – Kas vyksta Kaune

Patikslinus Kauno savivaldybės 2023-ųjų biudžeto pajamų planą, bus dengiami įsiskolinimai

Asociatyviosios R. Tenio nuotr. / „Kas vyksta Kaune“ montažas

Atsižvelgus į valstybės institucijų pateiktą informaciją apie teisės aktais Kaunui skirtas lėšas, vietos savivaldybės biudžetinės įstaigos pateiktus skaičiavimus ir paaiškinimus, rudeniop parengtas miesto tarybos sprendimo projektas, kuriuo numatyta patikslinti Kauno miesto savivaldybės 2023 metų biudžetą.

Iš viso, anot tarybos sprendimo projektą parengusių Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistų, 2023 metų biudžeto pajamos ir asignavimai didėja 9 mln. 333 tūkst. eurų. Kaunui skirtos iš valstybės biudžeto dotacijos ir ES lėšos dalinai finansuojamiems projektams vykdyti (2 mln. 191 tūkst. eurų) bus paskirstytos pagal jų tikslinę paskirtį.

Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog pagrindinį metinį savivaldybės finansinį dokumentą – 2023-ųjų biudžeto pajamų planą – miesto politikai patvirtino vasarį, kaip tik prieš kovo 5-ąją vykusius naujus savivaldybių tarybų rinkimus.

Po vasaros atostogų, ateinantį antradienį, vyksiančiame posėdyje vietos politikų bus prašoma pritarti biudžeto pajamų plano pakeitimams: padidinti 7 mln. 42 tūkst. eurų specialiosios tikslinės dotacijos planą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – socialinėms paslaugoms finansuoti.

Taip pat – padidinti 514,7 tūkst. eurų dotacijos planą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui finansuoti, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Tuo pačiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, numatyta padidinti 264 tūkst. eurų dotacijos planą kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti, taip pat – skirti papildomai 238,1 tūkst. eurų miesto savivaldybės administracijos patirtoms išlaidoms padengti, 2023 metų II ketvirtį teikiant socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos. Dar ketinama 225,1 tūkst. eurų didinti dotacijos planą padengti administracijos patirtoms iki šių metų liepos išlaidoms, valstybės vardu pasiskolintomis lėšomis teikiant paramą ukrainiečiams būstui išsinuomoti.

Asociatyvi / D. Biržiečio nuotr.

Numatoma 185 tūkst. eurų didinti ir dotacijos planą mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektui finansuoti, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu, įgyvendinant mokyklose įtraukųjį bei kitus projektus. Papildomų pinigų Kauno savivaldybei reikia ir atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansuoti. Taip pat – ir patirtoms išlaidoms, mokant laidojimo pašalpą, teikiant socialinę paramą mokiniams, mokant vienkartines išmokas, kompensacijas, teikiant asmeninę pagalbą neįgaliesiems bei panašiai apmokėti.

Savivaldybės administracija prašo miesto tarybos padidinti 19,3 tūkst. eurų dotacijos planą vadovėlių įsigijimui pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas finansuoti, padidinti 13,9 tūkst. eurų suplanuotas dotacijas valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, papildomai 8,1 tūkst. eurų skirti užsieniečių socialinės globos išlaidoms kompensuoti bei mažesnes papildomas pinigų sumas – kitoms funkcijoms atlikti.

Greta to, tikimasi politikų pritarimo siekiant padidinti pajamų planą 390,5 tūkst. eurų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos gautomis lėšomis finansuojamiems projektams.

Iš tos sumos 230 tūkst. eurų teks projektui „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“, 70,4 tūkst. eurų – „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“, 55,1 tūkst. eurų – „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)“, 35 tūkst. eurų – „Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą“. Atsižvelgiant į Kauno sporto mokyklos „Startas“ planuojamas gauti pajamas už patalpų nuomą, siūloma 100 tūkst. eurų padidinti biudžetinių įstaigų pajamų planą.

Asociatyvi / DELFI nuotr.

Gauta 7 mln. 42 tūkst. eurų specialioji tikslinė dotacija iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bus paskirstyta socialinių paslaugų finansavimui, iš jų – 864 tūkst. eurų skirta Kauno savivaldybės biudžetinių įstaigų socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, darbo užmokesčiui mokėti. Nes birželio mėnesį vykusiame tarybos posėdyje, tikslinant biudžetą, anksčiau tam numatytos sumos buvo sumažintos, o lėšos skirtos padengti įsiskolinimui įstaigoms, teikiančioms socialines globos asmenims su sunkia negalia paslaugas.

Iš sporto mokyklos „Startas“ planuojamos surinkti 100 tūkst. eurų pajamos (iš patalpų nuomos (įstaiga yra laikinas šių patalpų operatorius) 80 tūkst. eurų bus panaudota S. Dariaus ir S. Girėno stadiono bei Kauno sporto halės komunalinėms ir patalpų priežiūros paslaugoms apmokėti, o 20 tūkst. eurų – įstaigos materialiojo turto einamajam remontui.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA