Gyventi Kaune tampa vis brangiau, mirti – irgi – Kas vyksta Kaune

Gyventi Kaune tampa vis brangiau, mirti – irgi

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ duomenimis, pastaruoju metu apie 60 procentų mirusių gyventojų palaikų laidojama po kremavimo, urnose, likusieji į žemę kapinėse atgula karstuose. Dalis urnų su mirusiųjų palaikais užkasama senose kapavietės, tačiau daugėja laidojimų kolumbariumuose, kurių skaičius nuo praėjusių metų didinamas.

O kadangi naujų kolumbariumų statybai reikia daugiau finansų, juolab, kad medžiagos stipriai pabrango, ir jų kainos dar kyla, Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ gegužės 10-ąją raštu kreipėsi į savo steigėją, pateikdama ir daugiau argumentų, kodėl reikia keisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 18 dieną priimtą sprendimą „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.

Tarybos posėdis vyks gegužės 24-ąją, antradienį, ir maža abejonių, jog laidojimo paslaugų kainų „patikslinimui“ (dalies jų padidinimui) jame nebus pritarta.

„2022 m. pradžios duomenimis, betoninių kolumbariumų užimtumas Kauno miesto Petrašiūnų viešosiose kapinėse siekė 86 proc., o I-ųjų Romainių viešosiose kapinėse – 100 proc. Atsižvelgiant į kolumbariumų užimtumo tendencijas, 2021 m. buvo pradėta kolumbariumų plėtra. Pažymėtina, kad Petrašiūnų viešosiose kapinėse esančio betoninio kolumbariumo savikaina, palyginus su 2018 m., išaugo 69 proc.“

Kokia ta savikaina buvo prieš keletą metų ir kokia yra dabar, viešai paskelbtame Kauno savivaldybės tarybos nariams adresuotame Aiškinamajame rašte nenurodoma. Raštą pasirašęs Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis tuo pačiu teigia: „atsižvelgiant į tai, kad Petrašiūnų viešosiose kapinėse yra pastebima didesnė kolumbariumų paklausa nei kitose kapinėse, o kolumbariumų plėtra šiose kapinėse yra ribota, siūloma padidinti kolumbariumų nišų kainas“.

O toliau – jau kaip gyvųjų gyvenimuose, kai, pvz., perkamo buto kaina priklauso nuo įstengiamo nupirkti buto buvimo vietos, – nuo namo aukšto. Pirmuose ir viršutiniuose aukštuose butai pigesni. Taigi, ir nišos kolumbariumuose, net jei jie iš aprūdijusio metalo ir labiau primena seno sovietinio fabriko mechaninio cecho įrankių spintas, nemažai kainuoja.

Kainas čia didinti siūloma ne dešimtimis, bet šimtais eurų: nuo 1300 iki 1500 Eur su PVM kolumbariumų nišoms, esančioms kolumbariumo II, III ir IV aukštuose, ir nuo 900 iki 1100 Eur su PVM kolumbariumų nišoms, esančioms kolumbariumo I ir V aukštuose“.

Kolumbariumas / R. Tenio nuotr.

Šiuo atveju kalba eina apie kolumbariumus Petrašiūnų kapinėse, bet paslaugų kainų „patikslinimo“ neišvengs ir nusprendę savo mirusio artimojo palaikus palaidoti kitose Kauno savivaldybės įmonei „Kapinių priežiūra“ miesto valdžios garantuotose veiklai (paslaugų teikimui) viešųjų kapinių teritorijose, į kurias konkuruojantis verslas neįleidžiamas.

„Atsižvelgiant į tai, kad I-ųjų Romainių viešosiose kapinėse esančių kolumbariumų savikaina, palyginus su 2019 m., išaugo 37 proc., siūloma padidinti kolumbariumų nišų kainas nuo 600 iki 800 Eur su PVM kolumbariumų nišoms, esančioms kolumbariumo II, III ir IV aukštuose ir nuo 500 iki 600 Eur su PVM kolumbariumų nišoms, esančioms kolumbariumo I ir V aukštuose.

2022-2023 metais įmonė taip pat planuoja įrengti kolumbariumus Kauno m. Panemunės viešosiose kapinėse. Atsižvelgiant į išaugusias ir vis dar augančias medžiagų kainas, siūloma nustatyti 1000 Eur su PVM kolumbariumo nišos kainą“, – paaiškinta Kauno miesto savivaldybės išrinktiesiems, kurie priims sprendimą dėl naujų (didesnių) kainų visiems sunkiai išvengiamų paslaugų vartotojams.

Prieš kreipdamasi dėl naujų kainų patvirtinimo, „Kapinių priežiūra“ išsamiai išnagrinėjo, kaip sekasi dirbti kolegoms kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Tad patikina, kad „įvertinus laidojimo duobės iškasimo ir užkasimo paslaugų įkainius miestuose, nustatyta, jog kainos svyruoja nuo 110 iki 200 Eur su PVM laidojimo duobės iškasimui ir užkasimui urnai, ir nuo 210 iki 400 Eur su PVM laidojimo duobės iškasimui ir užkasimui karstui. Laidojimo paslaugas teikiančių įmonių internetiniuose tinklalapiuose pateiktos duobių iškasimo ir užkasimo kainos dažniausiai nėra galutinės, jos priklauso nuo sezoniškumo, karsto dydžio, grunto tipo“.

Todėl, atsižvelgiant „į aukštą infliacijos lygį, kylančius duobkasių darbo užmokesčius dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir duobių iškasimo ir užkasimo kainų tendencijas kituose Lietuvos miestuose, siūloma Kaune pavirtinti atnaujintas duobių ir urnų iškasimo ir užkasimo kainas, nes augančios prekių (darbo priemonių, energetinių išteklių, statybinių medžiagų ir kt.) bei paslaugų kainos, minimalaus darbo užmokesčio didėjimas bei geopolitinės padėties neapibrėžtumas didina teikiamų prekių ir paslaugų savikainą“.

Skyriaus vedėjo A. Pakalniškio patikinimu, pritarus sprendimo projektui, Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ galės tinkamai, kokybiškai ir laiku teikti paslaugas miesto gyventojams, taip pat vykdyti kapinių plėtros projektus. O kadangi sprendimo rengėjai, juolab, pati įmonė, už savo paslaugas gausianti kur kas daugiau pajamų, jam įsigaliojus, neigiamų pasekmių nenumato, ir savivaldybei dėl tokio sprendimo irgi „lėšų numatyti nereikia“, pasekmes pajus tie, kas išlydės į amžinąją kelionę mirusius artimuosius.

Kolumbariumas / R. Tenio nuotr.

Kaip ir gyventi, taip ir mirti (žmogų palaidoti Kaune) kainuos brangiau nei dabar, kai prekių ir paslaugų kainos šiuo metu irgi ne visiems įkandamos.

Miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė asmeniškai teksto autorei ketvirtadienį patikslino, kad „laidojimo pašalpa, kuri siekia 336 eurus, priklauso visiems“. Tai – valstybės pinigai, skiriami kompensuoti kiekvieno (nepriklausomai, ar jauno, ar seno, mokėjusio valstybei mokesčius, ar nemokėjusio) mirusio piliečio laidojimo išlaidas. Nors ir sakoma, kad „mirtis visus sulygina“, anaiptol, laidotuvių išlaidos – skirtingos. Ir nemažos, savaime aišku.

Sprendimo, kuris daugumos Kauno miesto taryboje balsais (nes opozicijos protestais tokiais atvejais nieko nereiškia, nes ji – per menka) bus priimtas, projekte nurodomos tokios jau egzistuojančios ar netolimai ateičiai numatytos kainos (eurais, žinoma): laidojimo duobės urnai puošimas – 10, karstui – 20 eurų.

Kapavietės priežiūra (augalų laistymas, piktžolių, lapų, šakų ir šiukšlių šalinimas) mėnesiui – 20,vienkartinis (pirminis) kapavietės sutvarkymas (vnt.) – 35, papildomi kapavietės tvarkymo darbai (žemės kapavietei atgabenimas ir išpylimas, gėlių sodinimas, žvakių padėjimas ir pan.) darbo valanda – 15 eurų.

Jei kapavietėje auga medis, kurį norima pašalinti (be jokių abejonių, – tik turint tam leidimą), tai ir čia galioja „Kapinių priežiūros“ taisyklės. Tiksliau – kainos. Medžio nupjovimas (net ir menkučio) pačiam kapą prižiūrinčiam asmeniui, dargi jei jis turi atitinkamą profesiją (tarkim, miškų kirtėjo) „nepriklauso“. Bet Įmonės siūlomos medpjovių paslaugos niekam nepasirodys pigios.

Kai medžio kamieno skersmuo iki 0,19 m, jį nupjauti kainuos 70, medžio kamieno skersmuo nuo 0,2 m iki 0,29 m vnt. – 170, skersmuo nuo 0,3 m iki 0,39 m vnt. – 250, skersmuo nuo 0,4 m iki 0,49 m vnt. – 290, ir t.t. iki 440,00 eurų. Tačiau jei prireiktų automobilinio bokštelio, tai jo nuoma, kai medis pjaunamas sudėtingomis sąlygomis, valandai dar kainuos 35 eurus. Papildomai teks atseikėti ir už kelmo išrovimą bei išvežimą (nuo 160 iki 400 eurų), o vieno medžio genėjimas sudėtingomis sąlygomis atsieis 110 eurų.

Įkainoti ir kapinių infrastruktūros bei komunikacijų naudojimas, mišrių komunalinių atliekų tvarkymas, vykdant kapavietės statinių statybos ir rekonstravimo darbus, taip pat – kapavietės sutvarkymo projektavimo darbai (vnt. – 40 eur.), kapavietės sutvarkymo schemos parengimas (vnt. – 15 eurų).

Nereikia manyti, kad įtaisę urną su mirusio artimo žmogaus palaikais viename kuriame išpirktame kolumbariumo „bute“, „Kapinių priežiūros“ paslaugų naudotojai daugiau išlaidų nepatirs. Net ir tais atvejais, kai patys brangiausiais šampūnais nuplaus aklinai nišą uždengiančias plokštes ir laiku surinks kolumbariumo „daugiaaukščio“ papėdėje suguldytas gėles ar sudegusias žvakes ir visa tai išrūšiavę, patalpins į atitinkamus konteinerius. Vis tiek vienkartinį kolumbariumo nišos priežiūros mokestį turės sumokėti: 25 metų laikotarpiui – 500 eurų.

Tiek pat kainuos kapavietės atkasimas palaikams perlaidoti, palaikų surinkimas ir iškėlimas (iki 10 metų po palaidojimo), karsto likučių tvarkymas ir kapavietės užkasimas (vnt. – 500), norint palaikus palaidoti į kapą, kuriame ilsisi mirusiojo giminaičiai, Anapilin iškeliavę prieš daugybę metų. Kaip nurodyta siūlomame kainininke, kapavietės atkasimas palaikams perlaidoti, palaikų surinkimas ir iškėlimas (praėjus 10 metų po palaidojimo), karsto likučių tvarkymas ir kapavietės užkasimas kainuoja 380 eurų.

Kolumbariumas / R. Tenio nuotr.

Jau minėta, kad pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas Petrašiūnų viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose vnt. kainuos 1500, kolumbariumo nišos I ir V aukštuose vnt. – 1100 eurų. Dar 100 eurų „komunalinių išlaidų“ prisidės, laidotuvininkams patalpinus į tą pačią nišą papildomą urną su kremuotais žmogaus palaikais.

Pirmosios urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymas I Romainių viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose vnt. – 800, to paties kolumbariumo nišos I ir V aukštuose vnt. – 600 eurų. Seniavos viešųjų kapinių kolumbariumo nišos II, III ir IV aukštuose vnt. – 500, nišos I ir V aukštuose vnt. – 450 eurų. Arčiau miesto viešojo transporto stotelės esančių Panemunės viešųjų kapinių kolumbariumo nišoje vnt. – 1000 eurų.

Alternatyva – laikyti urną namuose arba pasinaudoti neseniai Seimo įteisinta galimybe mirusiojo pelenus išbarstyti bet kurioje iš trijų upių, prie kurių Kaunas įkurdintas, – Nemuno, Neries ar Nevėžio. Tiesa, šiukštu to negalima daryti miesto teritorijoje, teks pavažiuoti už jos ribų.

Dar yra variantas išplaukti į Baltijos jūrą ir atsisveikinti su mirusiuoju, jo pelenus iš urnos paleidus pavėjui 5 km atstumu nuo kranto. Ežero (o tokiu vandens telkiniu galima laikyti ir Kauno marias) atveju laidojimo „į vandenį“ atstumai nuo kranto taip griežtai nereglamentuojami.

Galima nujausti, kad ir šitokia „mada“ netruks ateiti, kaip atėjo mirusiųjų palaikų kremavimas – „sielos išlaisvinimas per ugnį“. Nes laidojant kapinėse, reikia Kauno savivaldybės firmai susimokėti už duobės urnai iškasimą ir užkasimą (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) vnt. – 110 eurų ir 30 eurų (iš viso – 140) brangiau, kai tai atliekama naujoje kapavietėje.

Žiemos metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.) ši paslauga atitinkamai brangesnė, 135 bei 165 eurai. Beje, urnos patalpinimo į kapavietėje įrengtą nišą (duobutę, kurią ir mirusiojo sūnus ar kitas giminaitis galėtų lengvai ir saugiai iškasti, gal didelės konkurencijos nepadarydamas kauniečius mylinčios miesto savivaldybės įmonei „Kapinių priežiūra“, leidimo išdavimas – vnt. kainuoja dar 10 eurų.

Kolumbariumas / R. Tenio nuotr.

Kur kas didesnis bei sudėtingesnis duobkasių darbas, kai tenka iškasti duobę karstui. Kai jo ilgis 1,6 m, duobės iškasimas ir užkasimas (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) pagal viešai skelbiamą kainininką, – vnt. 150, žiemą – 180 eurų. Laidojimo duobės (karsto matmenys 1,61–2,1 m x 0,8 m) iškasimas ir užkasimas (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) – vnt. 210, kai karsto matmenys 2,11–2,4 m x 0,8 m) – 230. Žiemą – atitinkamai 245 ir 255 eurai.

Kapavietės (2,5 m x 1,5 m) betoninės tvorelės įrengimas įvertintas (vnt.) 230, jei tvorelės matmenys didesni (2,8 m x 2,5 m), – 260 eurų. Prekybos gėlėmis vietos išlaikymas prekiaujančiam per mėnesį kainuos 70 eurų, kapavietės priežiūros įrankių komplekto nuoma norinčiam ją sutvarkyti – 5 eurai.

Dokumentų tvarkymas (archyvinių duomenų ir dokumentų paieška, kapavietės perrašymo dokumentų tvarkymas, įvairių pažymų išdavimas, kapavietės ribų tikslinimas, keičiant kapavietės matmenis), jei tai atliekama per 20 dienų, kainuoja 20 eurų už kiekvieną dokumentą, jei skubiai, per 1 darbo dieną, – dvigubai brangiau.

Kauno mieste privačių kapinių kol kas nėra ir vargu ar bus, nes ir esamus „mirusiųjų miestus“ plėsti teritorinių galimybių maža. Tačiau už keliasdešimties kilometrų nuo antrojo pagal didumą Lietuvos miesto, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kur keliolika metų Kauno savivaldybės gan nepigiai iš savininkų išpirktose žemėse veikia Vainatrakio kapinės, jau įrengtas taip vadinamas investicinis kvartalas.

Todėl „Kapinių priežiūra“ siūlo už 800 eurų šiame kvartale rezervuoti šeimyninės kapavietės ir (ar) laidojimo vietą. Tačiau tai nereiškia, kad atėjus metui ją panaudoti pagal paskirtį, visos laidojimo paslaugos bus suteiktos nemokamai.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA