„Maisto banko“ ir kitą labdarą gaunančios kaunietės skundžiasi: susimokėti turime ir už suplyšusius batus (papildyta) - Kas vyksta Kaune

„Maisto banko“ ir kitą labdarą gaunančios kaunietės skundžiasi: susimokėti turime ir už suplyšusius batus (papildyta)

Portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų nuotr.

Kaune įsikūrusioje gausių šeimų asociacijoje „Vaivorykštės taku“ besiburiančios daugiavaikės mamos sako negalinčios tylėti apie plika akimi nesunkiai pastebimą neteisybę. Labiausiai esą stebina tai, jog už maistą ir kitokio pobūdžio labdarą joms tenka susimokėti nustatytą fiksuoto dydžio mokestį. Su portalo redakcija susisiekusi moteris neslepia įtarianti, jog ne visos minėtai asociacijai narių kas mėnesį skiriamos lėšos, išleidžiamos tikslingai ir nesukrenta kažkam į „slaptą kišenę“.

Nuo metų pradžios – fiksuoto dydžio mokestis

„Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms skiria tam tikrą kiekį maisto produktų, kurie išdalijami. Už tokią paramą kas tris mėnesius asociacija „Vaivorykštės taku“ turi sumokėti „Maisto bankui“ simbolinį 0,05 centų mokestį už kiekvieną gautų maisto produktų kilogramą. Tačiau nuo šių metų sausio asociacijos „Vaivorykštės taku“ atstovų taryba nusprendė rinkti mėnesinį narystės mokestį, siekiantį nuo 10 iki 20 eurų. Kurią iš šių sumų teks susimokėti, priklauso nuo to, kiek kartų per savaitę kiekviena iš mamų nori gauti paramą maistu – vieną ar du. Asociacijos pirmininkė apie tokią tvarką paskelbė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Gausios šeimos Kaune“, – pasakoja su „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekusi Deimantė (aut. past. tikroji asmens tapatybė portalui žinoma), tikinanti, jog yra kitos panašios organizacijos narė. Tačiau ten tvarka esą yra daug palankesnė nariams.

Įrašas socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Gausios šeimos Kaune“ / Portalo skaitytojų nuotr.

Informacijoje skirtoje asociacijos „Vaivorykštės taku“ nariams, paskelbtoje uždaroje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Gausios šeimos Kaune“, rašoma apie trijų rūšių narystės mokestį: nariai, negaunantys „Maisto banko“ paramos, moka 2 eurus per mėnesį. Gaunantys maisto davinius vieną kartą per savaitę – moka 10 eurų, o tie, kuriems labdara maistu skiriama 2 kartus per savaitę, moka 20 eurų.

Paskelbto įrašo pabaigoje pažymima, kad nario mokestis mokamas vieną mėnesį į priekį iki einamojo mėnesio 25 dienos. „Skolininkams už 2018 metų nario mokestį, „Maisto banko“ paramos labdaros teikimas bus sustabdytas“.

Su naująja minėtos gausių šeimų asociacijos tarybos nustatyta tvarka taikstytis linkę ne visi nariai. „Jei mes visur akcentuosime: mokestis už maistą ar dar už ką nors, o mums bus nutraukta sutartis ir nebegausime maisto visai. […] Visa tai turi būti ne prievartos būdu reikalaujama, o prašoma geranoriškai prisidėti. […] Turime geranoriškai prašyti prisidėti prie organizacijos, patys ieškoti rėmėjų, bet jokiu būdu neimti už labdaras“, – išeitį siūlo „Vaivorykštės taku“ nariai.

Komentarai socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Gausios šeimos Kaune“ / Portalo skaitytojų nuotr.

Dažnai gaunami itin nedidelio kiekio maisto daviniai

„Turiu nuotraukas, kuriose užfiksuotas maisto davinių, skiriamų „Maisto banko“, turinys. Mano žiniomis, asociacijai „Vaivorykštės taku“ skiriama gerokai daugiau maisto produktų palyginus su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis. Tačiau daviniai čia atrodo gerokai mažesni nei turėtų būti. Jei kitai asociacijai priklausanti mama iš gauto maisto davinio produktų galėtų savo vaikus išmaitinti dvi dienas, tai daugiavaikės mamos, priklausančios asociacijai „Vaivorykštės taku“ dažnai gauna tik duonos ir kelias daržoves“, – pastebimus skirtumus vardija Deimantė.

Kur dingsta maisto produktai, jei visoms narėms skiriamas vienodas kiekis? Moteris tikina neatmetanti tikimybės, jog, galimai, tam tikrą dalį „Maisto banko“ labdaringai skiriamų maisto produktų tarpusavyje pasidalija asociacijos „Vaivorykštės taku“ vadovė ir kitos „viršūnėlės“ bei „išskirtinių“ draugių grupelės.

„Maisto banko“ daviniai gausių šeimų asociacijai „Vaivorykštės taku“ / Portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų nuotr.

„Kitas klausimas – kaip paskirstomi bei išleidžiami už narystės mokestį kas mėnesį surenkami pinigai? Mano žiniomis, kitose panašaus tipo organizacijose nedidelis nario mokestis sumokamas vieną kartą per metus. O už labdaros skiriamą maistą aukojama simboliškai pagal galimybes – kas gali eurą ar du. Tokiu būdu sukaupti pinigai vėliau skiriami įvairioms laisvalaikio veikloms, renginiams ir pan. O „Vaivorykštės taku“ narėms retai kas nors organizuojama“, – tikina kaunietė.

Kaip „Kas vyksta Kaune“ teigė labdaros bei paramos fondo „Maisto bankas“ Komunikacijos projektų vadovė Miglė Petronytė, asociacijos ne visada gauna vienodą labdaringo maisto kilogramų kiekį. „Jei  atsiimti maisto davinių deleguoti tam tikros asociacijos nariai vyksta į parduotuves patys, maisto kiekis priklauso nuo to, kiek tuo metu jiems duoda parduotuvių atstovai. O, jei vykstama į sandėlį, tuomet maisto kiekis, gautas būtent tą konkrečią dieną, paskirstomas atsižvelgiant į žmonių skaičių“, – paaiškino ji.

„Maisto bankas“ planuoja imtis tyrimo

Tačiau papasakotais niuansais susidėjusi „Maisto banko“ atstovė pažadėjo imtis nuodugnesnio situacijos tyrimo, susijusio su minėta asociacija.

„Ši organizacija paramą iš „Maisto banko“ sandėlio gauna 4 kartus per savaitę. Vidutiniškai vieno atvykimo metu jie išsiveža apie 150 kilogramų. Dažniausiai – tai artėjantys prie galiojimo pabaigos maisto produktai. Be to, vieną papildomą dieną – sekmadienį, deleguoti „Vaivorykštės taku“ nariai patys vyksta į parduotuves atsiimti maisto produktų tiesiogiai. Taip pat organizacija dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje. Per mėnesį jie paremia 305 žmones. Per vieną dalinimą maistą jie išdalina apie 70 žmonių“, – pasakojo M. Petronytė.

Pasak jos, kadangi „Maisto bankas“ patiria išlaidų surenkant produktus iš prekybininkų, maisto gamintojų (aut past. transportavimas, sandėliavimas, išrūšiavimas, paskirstymas, ženklinimas), remiantis sutartimi su organizacijomis, šios padengia dalį išlaidų, susijusių su perduodamais produktais.

„Maisto banko“ daviniai gausių šeimų asociacijai „Vaivorykštės taku“ / Portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų nuotr.

„Patirtų išlaidų vertė nustatoma pagal per praėjusius 3 mėnesius paramos gavėjui pateiktų važtaraščių informaciją ir juose užfiksuotą bendrą per praėjusius 3 mėnesius paramos gavėjui perduotą produktų svorį – 0,05 ct už kilogramą „Maisto bankas“ paramos gavėjui išrašo sąskaitą-faktūrą“, – esmines subtilybes įvardijo pašnekovė.

Tenka susimokėti ir už suplyšusius batus

Anot su portalo redakcija susisiekusios Deimantės, daugiavaikės mamos, gaunančios ir kitokio tipo labdarą, pavyzdžiui, batus, kuriuos kartais tenka susitaisyti, taip pat turi susimokėti.

Komentarai socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Gausios šeimos Kaune“ / Portalo skaitytojų nuotr.

Viena iš socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Gausios šeimos Kaune“ narių aiškiai išdėstė savo poziciją ir nuostabą pastaruoju klausimu: „Įdomu, už ką renkamas nario mokestis, jei kiekviena labdara apmokestinama atskirai? […] nelogiška kažkaip“, – rašoma komentaruose. „Na, tu moki už suplyšusius, o yra ir tokių atvejų – „Kas vyksta Kaune“], kad tos avalynės išvis nesi gavęs jokios, tai už ką tada visai mokėti“, – pridūrė kita moteris.

„Taisyklės“ pasikeitė dėl įtariamo nesąžiningumo

Antradienį gausių šeimų asociacijos „Vaivorykštės taku“ pirmininkė Auksė Pečeliūnaitė paklausta, kokioms reikmėms paskirstomos iš organizacijos narių kiekvieną mėnesį surenkamos lėšos sakė, kad: „Dalis nario mokesčio pinigų – 130 eurų išleidžiami naujų patalpų nuomai, nes ankstesniosios, kuriose nariams dalydavome „Maisto banko“ skiriamą maistą, buvo netinkamos vietos bei sąlygų prasme.  Todėl „Maisto bankas“ šiam tikslui ragino įsirengti tinkamą punktą. Kiti pinigai dalimis paskirstomi mokesčiui už kurą bei atsiskaitymams su „Maisto banko“ atstovais už gauto maisto kilogramų sumą, susikaupiančią per tris mėnesius. Pastaroji suma siekia apie 500 eurų kas ketvirtį. Taip pat lėšos reikalingos planuojant narių išvykas, renginius. Balandį organizuosime boulingo turnyrą, gegužės mėnesį žadame vykdyti ekskursiją į Nidą“, – mintis dėstė asociacijos atstovė.

Anksčiau „Vaivorykštės taku“ nario mokestis siekdavo 1,5 euro per mėnesį. O mokestį „už maistą“, kuris vėliau, kaip minėta, būdavo skiriamas pagal nustatytas taisykles atsiskaityti su „Maisto banko“ atstovais už per tam tikrą laikotarpį gautus produktų kilogramus, esą buvo patikėtas rinkti asociacijos pavaduotojai.

„Kai jos paprašydavau ataskaitos apie surinktus pinigus, negaudavau. Kadangi man reikia atsakyti už viską, kas vyksta asociacijoje, buvau priversta narystės mokestį apjungti su vadinamuoju mokesčiu „už maistą“. Būtent todėl jis, atrodytų, pasikeitė“, – aiškino pašnekovė.

Antrąkart į tą pačią balą bristi nebijo

A. Pečeliūnaitė užsiminė ir apie simbolinę vieno euro auką per mėnesį, skirtą asociacijos „Vaivorykštės taku“ fondui. Anot jos, čia sukauptą sumą planuojama išleisti vykstant į renginius ar kitaip praleidžiant laisvalaikį. „Anksčiau, kai asociacijoje rinkdavome vos 1,5 euro narystės mokestį per mėnesį, neišgalėdavome organizuoti išvykų“, – pridūrė ji.

Bet įdomu tai, kad minėtas simbolinio dydžio lėšas patikėta rinkti vienai iš „Vaivorykštės taku“ tarybos narių. Vadinasi, pinigai vėl keliaus iš rankų į rankas. Tačiau nuo asociacijos pavaduotojos įtariamo nesąžiningumo anksčiau nusvilusi pirmininkė tikina, jog šį kartą bus kitaip. „Pasitikiu. Sąžiningas žmogus. Kiekvienas į fondą patekęs euras yra sąžiningai sumuojamas“.

Paklausta apie tai, ar asociacijos nariams nustatytos pinigų sumos nėra per didelės, A. Pečeliūnaitė teigė, jog priekaištų dažniau tenka sulaukti iš pilno sąstato šeimų, o mamos, kurios augina vaikus vienos, esą nesiskundžia, o džiaugiasi galėdamos gauti maisto produktų labdarą ne vieną, o du kartus per savaitę, jei to pageidauja, kad išgyventi taptų lengviau.

„Priešinasi tik tos narės, kurios galimai yra lojalios moteriai, anksčiau rinkdavusiai pinigus „į puodelį“ ir nepateikdavusiai jokios ataskaitos, kiek lėšų surinkta. Nežinia, kur išleisti tuomet surinkti pinigai ir kiek jų būdavo surinkta. Todėl dabar diferencijavome nario mokestį tuo tikslu, kad sąžiningai apskaitytumėme visus asociacijoje surenkamus pinigus, įskaitant ir tuos, kurie anksčiau mesti tik „į puodelį“. Nuo šių metų pradžios kovojame prieš ankstesnę betvarkę, vykusią sandėlyje, kur buvo dalijami „Maisto banko“ daviniai, todėl dabar stengiamės viską suskaičiuoti, neturėjau kitos išeities, kaip kitaip galėčiau suvaldyti neapskaitytų pinigų srautus“, – pasakojo „Vaivorykštės taku“ pirmininkė.

Įvedė „lygybę“, bet bus nuskriaustų

Kaip trečiadienį „Kas vyksta Kaune“ sakė A. Pečeliūnaitė, asociacijos taryba vis dėlto nusprendė pakoreguoti nuo sausio galiojusią tvarką.

„Mamoms, kurios prašė gauti „Maisto banko“ paramą maistu du kartus per savaitę, pasakėme, kad antro karto nebus – visos gaus po vieną maisto produktų davinį per savaitę. Todėl visoms galios ir vienodas narystės mokestis – 10 eurų per mėnesį. Į jį taip pat įskaičiuotas visų labdarų administravimo mokestis, patalpų nuoma“, – teigė gausių šeimų asociacijos pirmininkė.

Papildyta balandžio 15 d. 12:30 val.: Su „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekusi skaitytoja, organizacijos „Vaivorykštės taku“ narė, sako, jog portale pasirodžius straipsnį iliustruojančioms nuotraukoms, kuriose užfiksuoti maisto daviniai ir vaizdai iš jos namų aplinkos, buvo neteisingai suprasta – pamanant, jog skundą dėl asociacijos pateikė būtent ji. Nuotraukos, teigia moteris, iš jos mobiliojo įrenginio pateko tretiems asmenims.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA