Jau aiškūs 2024 metų savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ prioritetai | Kas vyksta Kaune

Jau aiškūs 2024 metų savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ prioritetai

Asociatyvi / Organizatorių nuotr.

Programa finansuojama Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, tai joje sudėliotos ir sritys, į kurias gali būti nukreiptos iniciatyvos. Tiek sritis, tiek prioritetus ateinantiems metams šią savaitę patvirtino savivaldybės taryba.

Pati programa, kaip ne kartą minėta portale „Kas vyksta Kaune“, miesto politikų sprendimu pradėta vykdyti dar 2017-aisiais. Vienas iš šio dokumento punktų nurodo, kad programos „Iniciatyvos Kaunui“ tikslams įgyvendinti privalo būti skelbiami kvietimai pagal sritis ir prioritetus, kurie tvirtinami savivaldybės taryboje.

Miesto politikams pasiūlyta 2024 m. patvirtinti tokias viešųjų paslaugų teikimo sritis ir nurodytus šių sričių prioritetus, kurie atitinka tiek pačioje programoje esančius, tiek 2023-2025 m. Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP) uždavinius. Norintiems savo veiklai gauti savivaldybės biudžeto finansinę paramą pasirinkimas – gan platus.

Kaip teigiama viešai paskelbtame Aiškinamajame rašte, sritis „Kaunas – pilnas kultūros“ ir prioritetai: Kaunas kuria, Kaunas atviras kultūrai, Kaunas tęsia projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ palikimą ir Kaunas šviečia atitinka jau minėto savivaldybės strateginio veiklos plano (2023-2025 m.) uždavinį „Užtikrinti įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtrą ir inovacijas“. O kita sritis – „Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtra gyventojų gerovei kurti visuomenėje“.

„Pagalbos šeimoms su vaikais bei vaikams ir paaugliams teikimas ir bendruomeninių ir susijusių paslaugų plėtra per savarankiškumo skatinimą“ atitinka strateginius uždavinius: „Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą“ ir „Didinti sveikos gyvensenos galimybių plėtrą kauniečiams“.

Ne mažiau svarbius uždavinius siekiama įgyvendinti kitoje „Iniciatyvos Kaunui“ srityje – „Kaunas sportui – sportas Kaunui“, išskiriant prioritetus, – vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo ugdymas, sportuojantis Kaunas, Kauno miesto išskirtinumas. Savivaldybės finansuojamoje programoje minima ir įvaizdį formuojančios sporto veiklos, ir asmenų, turinčių negalią, sportinio aktyvumo skatinimas, kiti prioritetai, atitinkantys uždavinį „Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionalaus sporto plėtrą“.

Pretenduoti į 2024-ųjų programos „Iniciatyvos Kaunui“ dalyvius gali ir tie, kurie renkasi veiklą pagal sritį „Vaikų ir jaunimo įgalinimas ir užimtumas“ bei prioritetus: įvairiapusis mokinių kompetencijų plėtojimas ir kryptingas, įtraukus ir efektyvus jaunimo politikos įgyvendinimas, siekiant užtikrinti jaunimui skirtų ir teikiamų paslaugų plėtrą, kurie numato skatinti jaunimo galimybių kūrimą ir aktyvumą. Visa tai išvardinta SVP uždaviniuose: „Vystyti akademinį miestą su kokybiškų paslaugų prieinamumu“ ir „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą“.

Tie, kas tiki programos sudarytojų teiginiu „Kaunas – veržlus, tvarus ir kompaktiškas miestas“ (arba to siekia drauge su savivaldybės finansine parama), savo iniciatyvas turėtų nukreipti į kultūros paveldo objektų išsaugojimą visuomenei. O tai reiškia, kurti tai, kas padeda pažinti paveldą ir tinkamai juo naudotis, taip pat – siekti inovatyvios urbanistikos ir architektūros skatinimo per visuomenės gerovei palankios, darnios aplinkos kūrimą ir miesto investicinio patrauklumo bei verslumo didinimą, Kauno žinomumo, atvykstamojo turizmo ir filmų industrijos skatinimo,

Iniciatyvos Kaunui turėtų didinti miesto patrauklumą naujiems ir augantiems verslams, vystyti jį kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą. Jos dar turėtų, pasak programos rengėjų, „užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą“, pristatyti Kauną kaip lokalių idėjų miestą. Žinoma, nepamirštant populiarinti išskirtinės visuotinės vertės (UNESCO pasaulio paveldo vertybės „Kauno modernizmas: Optimizmo architektūra 1919 – 1939“).

Niekas nesiginčys, – tikrai daug gražių siekių bei uždavinių surašyta daugelyje Kauno miesto savivaldybės oficialių dokumentų. Kai kurios frazės jose ne vieną kartą pakartojamos, nors dokumentai – skirtingi. Ne išimtis ir tarybos patvirtinta 2024 m. programa „Iniciatyvos Kaunui“.

Ją beskaitant, gražių, neretai išverstų iš užsienio kalbų žodžių jūroje galima pasigesti tam tikrų paaiškinimų. Pavyzdžiui, vienas iš uždavinių skamba taip: „Vystyti savitą (Kaunastišką) turistinį įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodarą“. Neabejotina, kad kryptingai vystyti turizmo rinkodarą siekia ir gretimas su miestu Kauno rajonas. Tad kokiu žodžiu turėtų jo savivaldybė pakeisti keistą ne tik lietuvių kalbos puoselėtojams ar mokytojams žodį „kaunastiškas“?

Arba kitu atveju, kai pasakyta „Kaunas juda darniai“, kas konkrečiai tuo apibūdinama? Jei tarkim autobuso vairuotojas, važiuodamas pertvarkyta Kęstučio gatve, anaiptol ne „programiniais“ žodžiais keiksnoja ir pertvarkytojus, ir savivaldybę, tai ar tokiu atveju galima teigti, kad važiuojančių autobusu keleivių „kelionė yra darni“..?

P.s. Kauno miesto tarybos sprendimo dėl 2024 m. programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto iniciatorė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė. Skyriaus vedėja Evelina Revuckaitė.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA