Šančių bendruomenė surengė ketvirtąją akciją: kviečia Kauno savivaldybę dialogui – Kas vyksta Kaune

Šančių bendruomenė surengė ketvirtąją akciją: kviečia Kauno savivaldybę dialogui

Penktadienio, balandžio 23 dienos, rytą prie Kauno savivaldybės penkios Šančių seniūnaitės ir Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė pasirašė kvietimus Kauno savivaldybės atstovams, įdėjo juos į vardinius vokus ir perdavė adresatams – Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, savivaldybės tarybos nariams ir administracijai.

Kvietimu, kaip teigia Žemųjų Šančių bendruomenė, Kauno valdžia raginama bendradarbiauti tvariai tvarkant Šančių Nemuno pakrantę.

„Nemuno pakrantė Žemuosiuose Šančiuose yra unikali ir vienintelė vieta Kaune kur istorinis gyvenamasis rajonas yra neatitvertas nuo upės gatve. Tai didžiulę rekreacinę vertę turinti teritorija, kuria gausiai naudojasi miestiečiai ir džiaugiasi laisvu priėjimu prie pakrantės.

2019 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 516 patvirtintame Kauno miesto darnaus judumo plane įtvirtintos bevariklio transporto skatinimo tendencijos. Tai vystyti ypač aktualu gamtinio karkaso trasose, upių slėnių trasose, parkuose ir skveruose.

Kauno m. Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte nustatyta prievolė – rengti atskirų miesto dalių išsiskiriančių savitumu (inter alia) urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinius projektus, ir vadovaujantis jais rengti šių teritorijų planavimo dokumentus“, – rašoma kvietime.

Jame pabrėžiama, kad šiuo metu Žemųjų Šančių bendruomenė, yra pradėjusi įgyvendinti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Genius Loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“, kuriame numatyta sukurti Kauno Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte numatytą Šančių pakrantės urbanistinio architektūrinio planavimo idėjinę koncepciją.

„Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatos įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, o Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje numatyta, jog vietos savivalda pagrįsta bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimu, savivaldybės gyventojų dalyvavimu tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumu, plėtros ir veiklos planingumu, reagavimu į savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimu bei viešumu“, – teigiama kvietime.

Šančių gyventojų protestas

Anot bendruomenės, visų kauniečių, Tarybos narių ir savivaldos tarnautojų siekis turėtų būti ieškoti kompromisų priiminėjant svarbius gyventojams sprendimus, įtraukti visuomenę į teritorijų planavimo procesą ir strateginių koncepcijų formavimą.

Šiuo atveju bendras tikslas turėtų būti sutvarkyti Šančių Nemuno pakrantę taip, kad ji maksimaliai atitiktų visų miestiečių poreikius bei naujausias pasaulines urbanistines bei Žaliojo kurso tendencijas.

Vadovaudamasi išdėstytais teiginiais Žemųjų Šančių bendruomenė siūlo Kauno miesto savivaldybei ieškoti kompromisų dėl Nemuno pakrantės tvaraus sutvarkymo ir kviečia Tarybos narius ir administraciją dialogui ir prašo įvertinti Žemųjų Šančių bendruomenės iniciatyvą dėl kompleksinio planavimo dokumento – Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinio projekto.

Taip pat priimti Žemųjų Šančių bendruomenės siūlymą ištaisyti Bendrojo Plano kolizijas ir pakoreguoti sprendinius dėl Šančių mikrorajono teritorijos tarp Nemuno ir gyvenamosios zonos. Sprendiniai turėtų derėti su Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjiniu projektu.

„Kviečiame gerbiamą merą, tarybos narius ir savivaldybės administraciją balandžio 30 d. 15 val. atvykti į susitikimą su Šančių bendruomenės atstovais, kuris vyks viešoje erdvėje prie rajono ribos ženklo A. Juozapavičiaus prospekte (priešais Juozapavičiaus pr. 116) ir pradėti dialogą dėl tvaraus Nemuno krantinės sutvarkymo“.

Tai buvo ketvirtoji penktadienio akcija prie Kauno savivaldybės, prieštaraujanti Kauno savivaldybės ketinimui Šančiuose prie upės tiesti Nemuno krantinės gatvę automobiliams ir raginanti Nemuno krantinę tvarkyti tvariai ir įtraukiant bendruomenę į sprendimų priėmimus.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA