Vyriausybė – Kas vyksta Kaune

Vyriausybė – asmenų grupė, kuri yra atsakinga už valstybės valdymą. Vyriausybės struktūrą ir funkcijas gali nustatyti LR Konstitucija. Vyriausybės politika gali būti vykdoma 3 būdais: lėšų surinkmu ir paskirstymu, gyvenimo reglamentavimu, tiesioginiu administravimu.

Vyriausybė