Savivaldybė – Kas vyksta Kaune

Savivaldybė – nuolatinių gyventojų bendruomenė, kuriai įsatymu buvo suteikta savivaldos teisė, ir jos valdžios institucijų visuma. Savivaldybė turi juridinio asmens statusą. Savivaldos teisę ir galią įgyvendina visuotiniais tiesioginiais rinkimais išrinkta savivaldybės taryba – savarankiška ir visoje teritorijoje vienintelė bendruomenės plėtros strategiją numatanti, jai įgyvendinti skiriamas lėšas valdanti ir įvykdymą visais aspektais kontroliuojanti bendruomenės valdžios institucija.

Savivaldybė