Rekonstrukcija – Kas vyksta Kaune

Rekonstrukcija – esminis kokio nors objekto pertrvarkymas, perorganizavimas pagal naujus principus, įrengimas iš naujo, patobulinimas arba kitoks sutvarkymas.

Rekonstrukcija