Operacija - Kas vyksta Kaune

Operacija gali būti: medicininė operacija – gydomieji veiksmai chirurginiais įrankiais ir prietaisais, finansinė operacija – prekybos arba finansų veiksmai, karybinė operacija – tam tikri karo veiksmai uždaviniui atlikti, matematinė operacija – matematinis arba loginis veiksmas, kompiuterinė operacija – programos ar įrenginio vykdomas veiksmas ar komanda.

Operacija