Muzika – Kas vyksta Kaune

Muzika – tai garsų menas, vienas iš žmogaus ir žmonių bendrijų estetinės saviraiškos bei savivokos būdų. Visuomenėje funkcionuoja kaip būtinoji trijų grandžių sistema: kūrėjo-atlikėjo-klausytojo. Muzika savaip modeliuoja judesį ir mąstymą, bendravimu išreiškia dvasinę būseną ir sukuria pramogas, vienija klausančius arba atliekančius dalyvius, atspindi bei perteikia nemuzikines idėjas.

Muzika