Kariuomenė – Kas vyksta Kaune

Lietuvos kariuomenė yra didelė žmonių grupė, kuri yra pasiryžusi paaukoti viską, ką turi, vardan Lietuvos laisvės, ginti tuos, kurie negali apsiginti patys, kovoti už laisvę bei vertybes. Įsitraukus į šią veiklą, yra mokoma kovinių užduočių, palaikomos sunkios ir įtemptos sąlygos, kariai mokinasi dirbti komandoje, palaikyti vienas kitą. Kariuomenėje išugdomi lyderiai, gebantys prisitaikyti prie įvairių sąlygų ir kūrybiškai įvykdyti jiems pavestas užduotis. Kariams už tarnybos dienas mokamas atlyginimas, jie yra maitinami, gauna nemokamos sveikatos priežiūros paslaugas bei kitas socialines garantijas.

Kariuomenė