Kunigas V. Vaškelis: neatitolkime vieni nuo kitų – Kas vyksta Kaune
KAUNO KALĖDŲ RADIJAS:

Kunigas V. Vaškelis: neatitolkime vieni nuo kitų

Kunigas Vytenis Vaškelis
Kunigas Vytenis Vaškelis./ R. Tenio nuotr.

Šiandien katalikai švenčia Velykas – Kristaus prisikėlimo šventę. Įprastai Velykų rytą atliekamos specialios apeigos, vyksta procesija aplink bažnyčią. Karantino metu viskas pritilo, apeigos bus žymiai kuklesnės. Apie Velykų prasmę kalbamės su kunigu Vyteniu Vaškeliu.

Didžiojo Tridienio svarba

Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje beveik 6 m. besidarbuojantis kunigas Vytenis Vaškelis pasakojo, kad tikintieji prieš Velykas (gavėnios metu) kviečiami plačiau apmąstyti Kristaus gyvenimo pavyzdį, atlikti sakramentinę išpažintį, dalyvauti šv. Mišiose. „Pagal galimybes dera pagelbėti su įvairiais išbandymais susiduriantiems aplinkiniams. Juk, ką padarome kitiems, padarome pačiam Jėzui“, – teigė kun. V. Vaškelis.

Jis akcentavo, kad itin svarbios būna 3 dienos prieš Velykas, vadinamasis Tridienis. Jis prasideda Didžiojo ketvirtadienio vakarą ir baigiasi Velykų sekmadienį. Ketvirtadienio vakarą švenčiamos Paskutinės Vakarienės Mišios, o penktadienį popiet – Jėzaus Kančia. Prisimenant Kristaus Auką, dera apmąstyti Kryžiaus kelią. Tikintieji ir patys eina improvizuotą kryžiaus kelią su 14 stacijų. Penktadienį pasninkaujama – valgoma sočiai vieną kartą per dieną, kitus du kartus lengvai užkandant. Nedraudžiama vartoti kavos, arbatos, sulčių. Pasninko privalo laikytis visi 18–60 metų amžiaus žmonės Pelenų trečiadienį, Didįjį penktadienį ir Kūčių dieną.

Kunigas Vytenis Vaškelis
XV Kryžiaus stotis Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje./ R. Tenio nuotr.

„Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas“, – pasakojo kun. V. Vaškelis.

Velykų prasmė

Krikščionys tiki, kad trečią dieną po Nukryžiavimo, Kristus prisikėlė. „Jis akimirksniu nuvertė nuo rūsio angos apie dvi tonas sveriantį akmenį, paskui pasirodė savo mokiniams ir tarė: „Ramybė jums!“ (…) Nors mes Prisikėlusiojo nematome, bet tikime, kad Jis esti amžinai su tais, kurie Jį kviečia į savo širdis bei gyvenimus ir dėl Jo kasdien daro gera kitiems“, – aiškino kun. V. Vaškelis.

Anot jo, Kristus prisikėlė iš numirusių, kad krikščionys ne tik saugotų savo širdis nuo nuodėmių sutepties, bet svarbiausia, kad savo asmeniniu gyvenimo būdu panašėtų į Jį. „Kad ne Jo veiksmus pamėgdžiotume, bet Jo mokymą stengtumės sumaniau pritaikyti savo gyvenime, ypač, kai virusas kaip klastingas priešas tebeapninka mūsų visuomenės narius. Labiausiai pažeidžiami žmonės kartais net praranda viltį gyventi. Popiežius Pranciškus žodžiais ir veiksmais mus moko, kad Dievo ir artimo meilė turi sietis su nuolankumu, atvirumu, įsiklausymu, atleidimu ir buvimu su kitais, ypač su tais, kurie išgyvena įvairias abejones“, – teigė kun. V. Vaškelis.

Kunigas Vytenis Vaškelis
Kun. V. Vaškelis./ R. Tenio nuotr.

Proga nuoširdžiau pabendrauti

Pastaruoju metu dvasininkui tenka dažniau atsiliepti į liūdesio prislėgtų, dvasinį nuovargį patiriančių žmonių prašymus. „Su kai kuriais iš jų susitinku bažnyčioje, išklausau bėdas. Tada drauge meldžiamės, kad Dievas gydytų vidines žaizdas, pagelbėtų. Džiugu, kai matau ar vėliau sužinau, kad žmogui po maldos sveikata pagerėjo bei nuotaika pasitaisė. Kai tikintysis dėkoja už pasimeldimą paprastai, tiesiog telefonu – įrodymas, kad maldai ne tik neegzistuoja atstumai, bet ji įveikia ir kitus kliuvinius“, – neabejoja kun. V. Vaškelis.

Kunigas ragino neatitolti vieniems nuo kitų, net ir šiuo sunkiu metu. „Per Velykas margučio padovanojimas kaimynui gali tapti proga su juo nuoširdžiau pabendrauti, o padovanota jam šypsena bus kad ir neilgo susitikimo apvainikavimas“, – sakė kun. V. Vaškelis.

Dvasininkas šv. Velykas sutiks bažnyčioje. Kai atsilaisvins karantino ribojimai, jis susitiks su brolio šeima, dalinsis įspūdžiais. „Šia proga mano ypatingas „patiekalas” – džiaugsmas, kad Viešpats leido sulaukti Velykų švenčių. Su Kristaus Prisikėlimu, brangieji!“, – visus sveikino kunigas Vytenis Vaškelis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Rekomenduojami video
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA