Parama – Kas vyksta Kaune

Parama – tai piniginės, natūrinės išmokos, kurios yra teikiamos iš valstybės, savivaldybių, organizacijų, fondų biudžetų. Parama yra teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, regionams ir valstybėms, tam kad būtų pagerinta jų ekonominė bei socialinė padėtis.

Parama