Kauno meras – Puslapis 6 – Kas vyksta Kaune

Kauno miesto savivaldybės meras yra žmogus, kandidatavęs ir išrinktas būti Kauno vadovu bei rūpintis miestu ir jo gerove. Meras nustato tarybos darbotvarkes, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja, jis koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos, valdybos sprendimus ir posėdžių protokolus, atstovauja savivaldybei įvairiais klausimais, vadovauja savivaldybės tarybos sekretoriato darbui, tvirtina sekretoriato nuostatus, skiria ir atleidžia sekretoriato darbuotojus, priima savivaldybės kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas. Miesto meras renkamas kas 4 metus. Šiuo metu Kauno mero trečiai kadencijai 2023 m. išrinktas Visvaldas Matijošaitis. Buvę Kauno miesto merai: Vidmantas Adomonis, Vilimas
Čiurinskas, Arimantas Račkauskas, Rimantas Tumosa, Vladas Katkevičius, Alfonsas Andriuškevičius, Henrikas Tamulis, Vytautas Šustauskas, Gediminas
Budnikas, Erikas Tamašauskas, Giedrius Donatas Ašmys, Arvydas Garbaravičius, Rimantas Mikaitis, Andrius Kupčinskas.

Kauno meras