Darbo laikas | Kas vyksta Kaune

Darbo laikas – laikas, kai darbuotojas yra darbo vietoje, vykdo savo veiklą bei pareigas. Darbo laikas gali būti apskaitomas savaitėmis (darbo laiko norma per kalendorinę savaitę), darbo dienomis (darbo laikas per dieną). Atskirose valstybėse darbo laiką reglamentuoja darbo įstatymai ir kolektyvinės darbo sutartys.

Darbo laikas