Bažnyčia – Kas vyksta Kaune

Bažnyčia – krikščionių, dažniausiai katalikų arba protestantų, maldos namai. Lietuvoje katalikų bažnyčios statytos dar iki krikščionybės įvedimo. Daug bažnyčių pastatyta tarpukario laikotarpiu, dauguma jų neogotikos, neoklasicizmo, neobaroko arba liaudies architektūros formų. Sovietinės okupacijos metais bažnyčių statyba buvo labai varžoma, esamos dažnai naudotos ne pagal paskirtį. Atkūrus Nepriklausomybę, pastatyta naujų šiuolaikinės architektūros bažnyčių.

Bažnyčia