Panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas, mažinama neįgaliųjų institucinė globa – Kas vyksta Kaune

Panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas, mažinama neįgaliųjų institucinė globa

E. Ovčarenko nuotr.
E. Ovčarenko nuotr.

Ją turėtų pakeisti bendruomeninės paslaugos. Apie tai kalbama projekte dalyvavimui, kuriame yra pritarusi Kauno miesto savivaldybės taryba. Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, jo įgyvendinimui reikia ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Kovo mėnesį Kauno politikai pritarė ir dalies projekto įgyvendinimo sutarčių pasirašymui pagal finansavimo sąlygas.

Įgyvendinant atitinkamus projekto punktus, numatoma užtikrinti atvejo vadybos modelio taikymą asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, siekiama didinti jų socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje, o taip pat, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, – užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Pagal miesto politikams pateiktą Aiškinamąjį raštą, Kauno miesto savivaldybei pritarus, „planuojama, kad atvejo vadybos poveiklei įgyvendinti skirtą biudžetą sudarytų iki 735 tūkst. 623,96 Eur ES 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės „Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą“ lėšų. (…) Planuojamas projekto atvejo vadybos poveiklės įgyvendinimo terminas 60 mėnesių“.

Kaip numatyta kitame projekto punkte, planuojamų sukurti socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti, kaip suplanuota, Kaune prireiks iki 697 tūkst. 760 Eur savivaldybės biudžeto ir iki 555 tūkst., 163,20 Eur ES 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau minėtos programos lėšų. Socialinių dirbtuvių veikla turėtų prasidėti ne vėliau kaip po 40 mėnesių.

Anot Kauno miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų skyriaus vedėjos Aistės Lukaševičiūtės, savivaldybė 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos laikotarpiu įgyvendino projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“ pagal prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto, kurio biudžetas buvo apie 1,26 mln. eurų, lėšomis sukurta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra Kauno mieste: įsigyti ir įrengti du gyvenamieji namai grupiniam gyvenimui (iš viso 20 vietų neįgaliesiems). Taip pat įsigytos, įrengtos bei pritaikytos dvi naujos ir vienos esamos spec. poreikius turintiems neįgaliesiems tinkamos patalpos dienos užimtumo centrų ir (ar) socialinių dirbtuvių veiklai (90 vietų neįgaliesiems).

Tęsdama veiksmingą ir tvarų perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, savivaldybė pasirengusi toliau kurti, teikti ir plėtoti nestacionarias ir bendruomenines paslaugas: apgyvendinimo su parama, dienos užimtumo, pagalbos šeimai, socialinių dirbtuvių bei kitas – intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims. Neabejojama, jog šios paslaugos skatins jų gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, didins asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, taip pat, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, – ir šių asmenų užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA