Tolerancijos puoselėjimas ir bendruomenės gerovė – Kauno kolegijos prioritetų sąraše – Kas vyksta Kaune

Tolerancijos puoselėjimas ir bendruomenės gerovė – Kauno kolegijos prioritetų sąraše

Asociatyvi / Kauno kolegijos nuotr.

Šiandien, lapkričio 16 d., minima Tarptautinė tolerancijos diena ir šiais metais sukanka 20 metų nuo šios dienos oficialaus ir viešo minėjimo Lietuvoje pradžios. Tarptautinė tolerancijos diena, kaip minėtina diena, Jungtinių Tautų buvo paskelbta 1995 metais ir Lietuvoje pažymima kasmet.

Žodis „tolerancija“ yra kilęs iš lotyniškojo žodžio „tolerantia“, reiškiančio pakantumą, kantrybę. Tai reiškia pakantumą kitiems ir supratimą, jog žmogus gali skirtis nuo mūsų savo pažiūromis, įsitikinimais, tikėjimu, etnine kilme, odos spalva ir pan. Dažniausiai tolerancija apibrėžia mūsų elgseną ir reakcijas į nepalaikomą ar kažkokiai mažumai priklausiančią bendruomenę ar individą.

Pagarbos ir tolerancijos puoselėjimas Kauno kolegijoje

Jau prieš porą metų Kauno kolegijoje buvo pradėta tolerancijos didinimo iniciatyva „Gerbiam ir palaikom“. Jos metu buvo kuriami vaizdo įrašai, rašomi straipsniai ir vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose, siekiant didinti studentų ir darbuotojų – sąmoningumą, palaikymą ir empatiją tam, kad kiekvienas, nepaisant jo lyties, odos spalvos, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, negalios būtų gerbiamas ir priimtas.

Ir toliau siekiama, kad darbuotojai jaustų, jog organizacija jais nuoširdžiai rūpinasi, padeda jiems spręsti iškylančias problemas bei iššūkius, užtikrina lygias galimybes, rūpinasi emociniu klimatu darbo vietose ir siekiama, kad Kauno kolegijoje vyrautų pagarbos ir tolerancijos kiekvienam bendruomenės nariui atmosfera. Kauno kolegijoje nepriimtinas nepagarbus elgesys su žmogumi, todėl netoleruotinų veiksmų atveju bendruomenės nariai yra skatinami kalbėti ir veikti, tam buvo sukurta pasitikėjimo linija.

Bendruomenės gerovė – kolegijos prioritetų sąraše

Kauno kolegija siekia kurti savo darbuotojams saugią ir patrauklią darbo aplinką, užtikrinti lygių galimybių ir įvairovės politikos įgyvendinimą, užkertant kelią bet kokioms diskriminacinėms situacijoms, didinti toleranciją, gerinti darbo sąlygas, atliepti savirealizacijos poreikius ir norus derinti darbą bei įsipareigojimus asmeniniame gyvenime.

Smiltė Juraitė ir Dr. Inga Stravinskienė / Straipsnio autorių nuotr.

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė pažymi: „Suprantame, kad susitelkusi ir bendruomeniška komanda yra kiekvienos organizacijos sėkmės kertinis akmuo. Labai svarbu, kad organizacijai augant ir vystantis, kiekvienas mūsų bendruomenės narys jaustųsi palaikomas, vertinamas ir įkvėptas tobulėti.

Tam, kad darbuotojai būtų fiziškai ir psichiškai sveiki bei jaustų pasitenkinimą savo darbu, svarbu rūpintis ne tik profesine sauga ir sveikata, bet ir gerove darbe. Dirbančių žmonių gerovės užtikrinimas yra susijęs su didesniu produktyvumu tiek individualiu, tiek organizacijos lygmeniu. Tad siekdami instituciniu lygmeniu stiprinti šią sritį, sukūrėme bendruomenės gerovės vadovo pareigybę.“

Kauno kolegijoje bendruomenės gerovės vadovės pareigas pradėjusi eiti Smiltė Juraitė pabrėžia, kad „bendrumo jausmas, tvirti emociniai ryšiai, atvirumu ir pasitikėjimu grindžiami tarpusavio ryšiai, palaikanti ir motyvuojanti kolegijos aplinka leis darbuotojams jausti didesnį pasitenkinimą darbu, o kartu kurti didesnę vertę visuomenei ir efektyviau išnaudoti savo potencialą.“

Smiltė Juraitė / Straipsnio autorių nuotr.

S. Juraitė mini, kad nepaprastai svarbu įsiklausyti į bendruomenės problemas, sprendžiamus iššūkius, atpažinti grėsmes, kurios daro neigiamą įtaką pirmiausia žmogaus emocinei savijautai, psichologinei sveikatai, o galiausiai ir jo darbo rezultatams.

S. Juraitė pastebi, kad darbo rinkoje vis geriau suvokiama, kad sveikiems, savo darbu patenkintiems, efektyviai dirbantiems žmonėms reikalingos ne tik saugumą užtikrinančios ir sveikatą palaikančios, bet ir gerovę kuriančios darbo sąlygos. Gerovė darbe yra vienas iš pagrindinių veiksnių, siekiant apibrėžti ilgalaikį organizacijų veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Pagrindiniai keliami tikslai ir lūkesčiai, kuriant bendruomenės gerovės politiką, yra lygių galimybių ir įvairovės politikos koordinavimas, geresnės darbuotojų fizinės ir psichologinės sveikatos užtikrinimas, perdegimo prevencija, darbo ir asmeninio gyvenimo balanso išlaikymo klausimai, harmoningesnės darbo aplinkos kūrimas ir kita.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA