Pirmasis šalies vaikų gerovės centras „Pastogė“ mini 25 metų sukaktį – Kas vyksta Kaune

Pirmasis šalies vaikų gerovės centras „Pastogė“ mini 25 metų sukaktį

„Pastogė“ mini 25 metų sukaktį / Organizatorių nuotr.

Prieš 25-erius metus, 1995 m. gruodžio mėnesį, Kaune įkurtas vaikų gerovės centras „Pastogė“ – įstaiga, iš pagrindų ėmusi keisti požiūrį į nusistovėjusius vaikų globos procesus. Jungtine Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos „Caritas“ federacijos veiklos sutartimi įsteigtas vaikų krizių centras, ilgą laiką buvo vienintelė įstaiga šalyje, siekianti institucinę globą pakeisti vaiko globos šeimoje sistema. Kokią įtaką aktyvi „Pastogės“ veikla turėjo Kauno ir šalies globos sistemos raidai bei kokia įstaigos misija praėjus daugiau nei 25 veiklos metams?

„Nuo pat įstaigos veiklos pradžios, „Pastogės“ misija ir tikslas buvo užtikrinti vaiko globą šeimoje. Tuo metu ir dar gana ilgą laiką po to, vaikų gerovės centras buvo vienintelė tokio pobūdžio įstaiga ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje.

„Pastogės“ ideologija griovė tuometinę vaikų globos sistemą – mes pirmieji pradėjome aktyviai kalbėti apie vaikus žalojančią institucinę globą ir būtinybę kurti vaiko globos šeimoje sistemą. Tiesa, visą 25-erių metų laikotarpį „Pastogė“ sėkmingai veikia tik dėka žmonių, kuriuos jaudina tai, kad tūkstančiai vaikų, praradusių savo šeimas, vargsta institucijose. Tai žmonės, kurie apsisprendžia tapti laikinaisiais arba nuolatiniais globėjais bei įtėviais“, – sako dabartinė vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė Gražina Didžbalienė.

Tikslas – apjungti vaiką, šeimą ir socialinę rūpybą

Įstaigos istorija prasidėjo dar 1994-1995 m., kuomet Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo magistrantai, Žaneta Šimkienė, Ričardas Kukauskas ir Dalia Kabašinskaitė, kartu su Lietuvos „Caritu“, kuriam tuo metu vadovavo sesuo Albina Pajarskaitė, pradėjo kurti Lietuvoje visiškai naują vaikų globos sistemos projektą. Projektas buvo kuriamas kaip alternatyva šalyje galiojančiai vaikų institucinės globos sistemai, o pagrindinė jo idėja – apjungti vaiką, šeimą ir organizuotą socialinę rūpybą.

Projekto iniciatoriai numatė sukurti naują tarnybą, kurioje dirbtų specialistai ir kuri savo veikla paskatintų naują vaiko gerovės suvokimą – tai, kad vaikui būtina augti šeimoje. „Caritas“ organizacijai pateikus kreipimąsi į Kauno miesto savivaldybę, kur, tuometinės vicemerės Vincės Vaidevutės Margevičienės ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėjos Birutės Daugėlienės iniciatyva, projektas gavo reikiamą palaikymą ir pritarimą. Jau 1995 m. žiemą, Kauno miesto tarybos sprendimu buvo įsteigtas vaikų gerovės centras „Pastogė“.

„Vaikų gerovės centras savo veiklą pradėjo nuo dviejų tarnybų: vaikų krizių centro, kuriame būdavo apgyvendinti tėvų globos netekę vaikai, ir pagalbos šeimai tarnybos, kurios socialiniai darbuotojai dirbo su vaikų biologiniais tėvais, siekiant padėti vaikus grąžinti į šeimą. Neilgai trūkus, įsikūrė ir trečioji – globojančių šeimų – tarnyba, kurios uždavinys buvo surasti vaikams globėjų šeimas, jas atidžiai įvertinti ir tinkamai parengti laukiančiai laikinajai ar nuolatinei globai“, – pasakoja G. Didžbalienė.

Centro direktorės teigimu, 1998-aisiais „Pastogė“ tapo šiuo metu visoje šalyje plačiai organizuojamų grupinių mokymų globėjams pradininkė. Anot G. Didžbalienės, prireikė dar 10 metų, kol tokio pobūdžio mokymai globėjams pagal vieningą mokymų programą pradėti organizuoti visoje Lietuvoje.

„Palaipsniui „Pastogė“ plėtė savo paslaugų bei jų gavėjų spektrą. Buvo įsteigtas psichologo etatas, įkurta Įvaikinimo tarnyba, įsikūrė vaikų telefono linija. Taip pat buvo pastatytas trečiasis mūsų centro aukštas, leidęs vietų skaičių vaikų krizių centre reikšmingai padidinti. Vėliau, 2016-aisiais, bendradarbiaudami su Kauno miesto savivaldybe, pirmieji Lietuvoje pradėjome vystyti profesionalių globėjų veiklą. Tais metais buvo įsteigta 10 profesionalių globėjų etatų, kriziniais atvejais į savo šeimas priimančių įvairaus amžiaus vaikus – nuo naujagimių iki paauglių“, – pasakoja G. Didžbalienė.

2018 m., dėka pradėto įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto, Globojančių šeimų tarnybos veikla reikšmingai išsiplėtė. Nors paslaugų pobūdis globėjams, įtėviams ir globojamiems vaikams išliko panašus, ženkliai išaugo paslaugų gavėjų skaičius. Pradėjusi veiklą nuo paslaugų teikimo keliolikai globojančių šeimų, „Pastogė“ šiandien paslaugas teikia visoms Kauno mieste globėjomis tapusioms šeimoms. Jų – apie 300, jose auga apie 400 vaikų.

„Pastogė“ mini 25 metų sukaktį / Organizatorių nuotr.

Šeimose namus rado per 1000 vaikų

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ yra vienintelis krizių centras Kauno mieste, vaikus kriziniais atvejais priimantis visą parą. „Pastogės“ komandos siekis – iš nesaugios aplinkos vaikų teisių apsaugos specialistų ar kitų žmonių iniciatyvą centrą pasiekusiems vaikams, sukurti sąlygas apsigyventi vaiko poreikius atliepiančioje šeimoje.

„Labai džiaugiamės šiandien turėdami jau 20 laikinųjų globėjų šeimų, galinčių priimti be tėvų globos likusius vaikučius – suteikti jiems saugią aplinką, rūpestį ir individualų dėmesį. Nuostabu, jei vaikai, pasibaigus laikinosios globos laikotarpiui, gali grįžti gyventi į savo biologines šeimas, išsprendusias savo sunkumus ar pakeitusias ankstesnį gyvenimo būdą. Deja, ne visiems vaikams ši laimė nusišypso. Dėl šios priežasties, mes ypatingai džiaugiamės, jei tokiu atveju pavyksta atrasti globėjų ar įtėvių šeimą, galinčią vaiką su meile ir rūpesčiu užauginti iki pilnametystės“, – sako vaikų gerovės centro direktorė.

Per 25-erius vaikų gerovės centro veiklos metus, „Pastogės“ komandos dėka buvo paruošta per 400 globėjų ir per 100 įtėvių šeimų, kuriose namus atrado beveik 1100 vaikų.

„Atsigręžiant atgal į visą mūsų centro veiklos istoriją, nepaprastai džiaugiamės turėję galimybę bendradarbiauti su laikinaisiais globėjais, kurie „Pastogės“ veiklos pradžioje vien savanoriškais, neatlygintinais pagrindais priglobė ir savo rūpesčiu bei namų šiluma pasidalino su to labai stokojusiais vaikučiais.

Minint šią centro sukaktį, norime dar kartą padėkoti tokiems globėjams, kaip Aldonai Paškevičienei, savo namuose priglaudusiai net 15 vaikučių, Elenai Lukaševičienei, globojusiai 9 vaikus, Emilijai Ūzienei, pasirūpinusiai 12 vaikų, amžiną atilsį Ginui ir Daliai Žiemiams, priglaudusiems taipogi 12 vaikų.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Irenai Slušnienei, su kuria bendradarbiaujame jau virš 20 metų ir kuri pagalbos ranką ištiesė net 38 vaikams, Nijolei Kondrašovienei, kuri kartu su mumis jau 18 metų ir kurios šeimoje laikinus namus surado 18 vaikų, bei visiems kitiems, padėjusiems ir padedantiems kartu įgyvendinti mums visiems labai reikšmingą misiją“, – sako G. Didžbalienė.

Šimtai vaikų laukia globėjų kasdien

Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė džiaugiasi, jog kasmet centro duris praveria vis daugiau ir daugiau laikinaisiais ar nuolatiniais globėjais bei įtėviais tapti pasiruošusių asmenų ir šeimų. Tiesa, vaikų globos specialistė pažymi, kad iki šiol jų dar labai trūksta.

„Kasdien daug tėvų globos netekusių vaikų laukia ir svajoja apie naujuosius namus bei mylinčią šeimą. Visi jie turi teisę turėti savo namus bei žmogų, kurį gali vadinti mama ar tėčiu. Žmogų, prie kurio galėtų prisiglausti, papasakoti apie savo dieną, sulaukti palaikymo ar patarimo. Taip pat yra ir daug suaugusių žmonių, kurie šiame skubančiame pasaulyje vis dar ieško savo gyvenimo kelio, jo prasmės, galimybės tobulėti ar atrasti save. Prasmingas atsakymas šiems siekiams įgyvendinti gali būti vaiko globa“, – sako G. Didžbalienė.

Šiuo metu vaikų gerovės centre „Pastogė“ dirba apie pusė šimto specialistų. Centras laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams, įtėviams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams teikia socialinių darbuotojų ir globos koordinatorių bei psichologų konsultacijas, intensyvią pagalbą krizių metu, organizuoja terapines ir savitarpio pagalbos grupes vaikams ir suaugusiems, sociokultūrines pramogas bei išvykas, tarpininkavimo su biologinėmis šeimomis ar nepilnamečių poreikiams atliepti reikalingų specialistų konsultacijas.

Centras skiria daug dėmesio globos ir įvaikinimo idėjos viešinimui, ieško naujų globėjų (rūpintojų) be tėvų globos likusiems vaikams ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje.

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ įsikūręs Kaune, adresu P. Plechavičiaus g. 21 ir yra atviras visiems, svarstantiems apie globą ar įvaikinimą. Nuotolinės konsultacijos bei informacija apie globą teikiama telefonu +370 37 313912 arba el. paštu administracija@pastoge.lt.

Daugiau informacijos apie vaikų gerovės centrą „Pastogė“ čia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Sponsored Video
Susijusios naujienos
Naujausios žinios
EismAS
112
Laisvalaikis
KULTŪRA
Verslas
Mokslas ir IT
SPORTAS
POLITIKA
 1. Konkurso pavadinimas: „Mieliausio augintinio rinkimai“.
 2. Konkurso organizatorius: MB „KAS VYKSTA“.
 3. Konkurso rėmėjas: KG VET ir QUATRO maistas augintiniams.
 4. Konkursas „Mieliausio augintinio rinkimai“ vyksta 2021 05 03 – 2021 05 30
  • Augintinių nuotraukas galite siųsti 2021 05 03 – 2021 05 16
  • Pirminis balsavimas už visus augintinius vyks: 2021 05 16 – 2021 05 23
  • Finalinis balsavimas už daugiausia balsų surinkusius dalyvius (10 augintinių) vyks 2021 05 24 – 2021 05 30
 5. Prizas skiriamas vienam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kiek nuotraukų įkels.
 6. Pagrindinių prizų laimėtojai bus paskelbti 2021 m. gegužės mėn. 30 d.
 7. Dešimt dalyvių, surinkę daugiausiai balsų, bus apdovanoti rėmėjo QUATTRO šunų ir kačių maistu.
 8. Prizai:
  • Šunų kategorija:
   • 1 vieta. Šunų maistas – 60 kg.
   • 2 vieta. Šunų maistas – 30 kg.
   • 3 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
   • 4 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
   • 5 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
  • Kačių kategorija:
   • 1 vieta. Kačių maistas – 30 kg.
   • 2 vieta. Kačių maistas – 20 kg.
   • 3 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
   • 4 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
   • 5 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
 9. Specialus prizas įsteigtas MB „KAS VYKSTA“
 10. Dėl prizų atsiėmimo QUATTRO susisieks su konkurso dalyviais jų nurodytais kontaktais.
 11. Konkurso dalyvis norėdamas dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos duomenis: Vardas, Pavardė; El. paštas; Kontaktinis telefono numeris; Augintinis: Šuo / katė / kitas.
 12. Konkurse dalyvaujantys dalyviai sutinka, kad būtų talpinamos ir viešai skelbiamos nuotraukos. Konkurse dalyvauja tik augintinių nuotraukos.
 13. Konkurse dalyvaujantys dalyviai sutinka, kad jų atsiųsta video medžiaga su augintiniais būtų naudojama portalo rengiamoje medžiagoje ir viešinama, tačiau konkurso balsavime nedalyvauja.
 14. Už „Mieliausio augintinio rinkimai” galima balsuoti spaudžiant balsavimo mygtuką. Balsų kiekis yra ribojamas. Iš vieno IP adreso leidžiama balsuoti 10 kartų per parą. Nustačius sukčiavimo atvejį, pasiliekama teisė pašalinti dalyvį ir anuliuoti balsus be perspėjimo.
 15. Tais atvejais kai nepavyksta pateikti nuotraukos per balsavimo formą, galima nuotrauką ir aprašymą siųsti el.paštu konkursas@kasvyksta.lt
 16. Jei atsiunčiamos kelios augintinio nuotraukos, redakcija pasilieka teisę balsavimui teikti vieną nuotrauką savo nuožiūra.
 17. Balsuodamas skaitytojas suteikia konkurso organizatoriui teisę tvarkyti IP adresą konkurso laimėtojo nustatymo ir sąžiningo balsavimo užtikrinimo tikslu.
 18. Kilus įtarimui, kad yra sukčiaujama siekiant surinkti kuo daugiau balsų, redakcija pasilieka teisę pašalinti sukčiaujantį dalyvį iš konkurso.
 19. Konkursas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 16 metų.
 20. Konkurso dalyviai ir balsuojantys įsipareigoja laikytis konkurso taisyklių.
 21. Konkurso dalyvis supranta, kad anketoje minimų duomenų pateikimas, jų naudojimas ir viešas skelbimas konkurso metu yra būtina dalyvavimo konkurse sąlyga. Konkurso dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų publikuojami, viešai skelbiami ir kitaip naudojami dalyvavimo konkurse ir jo laimėtojų nustatymo tikslu. Konkurso dalyviai turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti ar sunaikinti. Dalyviui pareikalavus sunaikinti tvarkomus jo asmens duomenis, dalyvis praranda galimybę toliau dalyvauti konkurse.
 22. Konkurso organizatorius arba rėmėjas pasilieka teisę keisti konkurso taisykles iš anksto viešai apie tai portale KAS VYKSTA informavus dalyvius ir balsuojančius už juos.