Kauno taryba – Kas vyksta Kaune

Kauno taryba – savivaldybės bendruomenės atstovaujama institucija, kuri yra atsakinga už savivaldos teises, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įvykdymą. Taryba yra renkama ketveriems metams rinkimuose pagal Lietuvos Respublikos registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus.

Kauno taryba