Europos Sąjunga | Kas vyksta Kaune

Į Europos Sąjungą yra įstojusios 27 šalys, visas jas vienija bendra politika ir ekonomika. ES buvo įkurta 1957 metais, remiantis pagal Romos sutartį sukurta Europos Ekonomine Bendrija, o pati Sąjunga buvo įkurta pasirašius Mastrichto sutartį 1992 metais. Europos Sąjunga priima įstatymus vidaus bei teisingumo srityse, formuoja politiką žemės ūkio, žvejybos, prekybos, regiono vystymosi klausimais. ES užtikrina, kad žmonės, prekės ir paslaugos laisvai judės tarp šalių. Lietuva į ES įstojo 2004 metais.

Europos Sąjunga