Biudžetas – Puslapis 6 – Kas vyksta Kaune

Biudžetas yra pajamų ar kitų materialinių išteklių planas tam tikram laikotarpiui. Tai gali būti: organizacijų, valstybių ir savivaldybių biudžetai. Planas yra prognozuojamas ir dažniausiai sudaromas vieneriems metams. Sudarant bet kurio biudžeto projektą, stengiamasi, kad pajamos ir išlaidos būtų lygios arba būtų biudžeto perteklius. Kai pajamos viršija išlaidas, jos gali būti panaudojamos įvairiems tikslams: valstybės skoloms dengti, kompensaciniams fondams sudaryti, socialiniams poreikiams tenkinti ir kita. Dėl nesurenkamų planuotų mokesčių biudžeto išlaidos dažnai viršija pajamas, tuomet susidaro biudžeto deficitas, neigiamai veikiantis šalies ekonomiką.

Biudžetas