Seimas – Kas vyksta Kaune

Seimas – Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimas yra išrenkamas keturiems metams tiesioginiu ir slaptu balsavimu. Seimą sudaro 141 narys. Seimas yra laikomas išrinktu, kai yra išrinkta bent 3/5 Seimo narių. Naujus Seimo narius į pirmąjį posėdį kviečia Respublikos Prezidentas. Posėdis turi įvykti per 15 dienų po naujų Seimo narių išrinkimo.

Seimas