Atsako advokatė: ar užsienyje nemokumo priimtas sprendimo pripažinimas galios ir Lietuvoje? – Kas vyksta Kaune

Atsako advokatė: ar užsienyje nemokumo priimtas sprendimo pripažinimas galios ir Lietuvoje?

Asociatyvi / DELFI nuotr.

Į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytojas, kuris siekė išsiaiškinti dėl užsienio valstybėje priimto sprendimo pripažinimo.

,,Gyvenu Jungtinėje Karalystėje, kur kreipiausi dėl bankroto proceso pradėjimo. Lietuvoje taip pat turiu kelis kreditorius. Ar Jungtinėje Karalystėje nemokumo tarnybos priimtas sprendimas galios ir Lietuvoje? Ar būsiu atleistas nuo prievolės kreditoriui esančiam Lietuvoje?“, – klausė skaitytojas.

Situaciją komentuoja advokatė Raimonda Lazauskienė.

Europos Sąjungoje yra numatytas automatinio pripažinimo principas, kuris taikomas ne tik sprendimams iškelti nemokumo bylą, bet ir kitiems sprendimams, susijusiems su nemokumo byla, tarp jų – sprendimams, susijusiems su nemokumo bylos eiga ir užbaigimu. Tai reiškia, kad bet kuris valstybės narės teismo sprendimas iškelti nemokumo bylą pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja nemokumo bylą iškėlusioje valstybėje narėje.

Tačiau 2020 m. vasario 1 d. Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (trukus iki 2020 m. gruodžio 31 d.) visi sprendimai dėl nemokumo bylų turi būti papildomai pripažįstami Lietuvoje kreipiantis į Lietuvos apeliacinį teismą.

Užsienio teismo sprendimo pripažinimas yra teisinės galios tokiam sprendimui suteikimas Lietuvos Respublikoje, tai reiškia, kad tokio užsienyje priimto teismo sprendimo teisiniai padariniai išplečiami į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pripažįstami konkretūs to sprendimo sukeliami teisiniai padariniai.

Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, netikrina, ar teisingai užsienio valstybės teismas pritaikė įstatymus, tik patikrina, ar nėra tarptautinėje sutartyje ar kitame teisės akte nustatytų pagrindų sprendimo nepripažinti ir neleisti jo vykdyti.

Užsienio teismų sprendimus atsisakoma pripažinti, jeigu yra nustatomas bent vienas iš šių pagrindų:
1. sprendimas nėra įsiteisėjęs pagal tos valstybės, kurioje jis yra priimtas, įstatymus;
2. pagal Lietuvos Respublikos teisę ar tarptautinės sutarties nuostatas byla priskirtina išimtinai Lietuvos Respublikoje ar trečiosios valstybės teismų kompetencijai;
3. šaliai, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą, nebuvo tinkamai pranešta apie civilinės bylos bei proceso metu nebuvo sudarytos procesinės gynybos galimybės, o tais atvejais, kai ji buvo neveiksni tam tikroje srityje ar jos veiksnumas tam tikroje srityje buvo apribotas, – tinkamo atstovavimo galimybės;
4. užsienio teismo sprendimas, kurio pripažinimo yra prašoma, nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių;
5. sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai;
6. užsienio valstybės teismas priimdamas sprendimą išsprendė klausimus dėl Lietuvos Respublikos piliečio veiksnumo ar teisnumo, atstovavimo pagal įstatymą, šeiminių turtinių ar paveldėjimo teisinių santykių ir tai prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinei privatinei teisei, išskyrus atvejus, kai Lietuvos teismai byloje būtų priėmę tokį patį sprendimą.

Teismas dėl atleidimo nuo įsipareigojimų vykdymo apimties ir taikymo konkrečiam kreditoriui sprendžia įvertinęs ar šis kreditorius buvo tinkamai informuotas apie kitoje valstybėje jo skolininkui iškeltą fizinio asmens bankroto procesą bei turėjo galimybę jame dalyvauti ir ar valstybės, kurios teritorijoje buvo iškelta tokio fizinio asmens bankroto byla, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka šis kreditorius bei jo finansinis reikalavimas buvo įtrauktas į skolininko nemokumo procesą.

Lietuvoje esantis kreditorius turi būti tiesiogiai informuotas apie kitoje valstybėje prasidėjusį jo skolininko bankroto procesą. Pareiga informuoti žinomus užsienio kreditorius apie fiziniam asmeniui iškeltą bankroto bylą tenka tą bylą nagrinėjančiam teismui arba paskirtam nemokumo administratoriui.

Tam, kad būtų tinkamai įgyvendinta minėta pareiga, skolininkas privalo būti sąžiningas, bendradarbiauti su kreditoriais ir institucijomis, teisingai ir išsamiai pateikti informaciją apie egzistuojančius kreditorius, tarp jų ir esančius užsienyje.

Priešingu atveju skolininkas negali tikėtis, jog išduodamas atleidimo nuo įsipareigojimų dokumentas apims kreditoriaus, kuris nebuvo paminėtas, reikalavimą ir prievolės tokiam kreditoriui pasibaigimą.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA