Ar įmanoma iš anksto užprotestuoti asmeninį testamentą? – Kas vyksta Kaune

Ar įmanoma iš anksto užprotestuoti asmeninį testamentą? atsako advokatė R. Lazauskienė

Asociatyvi / DELFI nuotr.

„Namų testamentą gali surašyti nusikaltėlis, turėdamas neva testatoriaus visus duomenis, parašą gali padirbti arba kitaip išgauti. Ar yra būdų namų testamentą iš anksto užprotestuoti, pavyzdžiui kaip „Creditinfo“ įstaigoje gali pareikšti „nenoriu kredito“?“ – tokį klausimą advokatei adresavo kaunietė.

Situaciją komentuoja advokatė Raimonda Lazauskienė:

Testamentas – vienašalis sandoris, kuriame išreikštas jį sudariusio asmens patvarkymas dėl jam priklausančio turto paveldėjimo. Po testatoriaus mirties testamente nurodyti asmenys paveldi palikėjo turtą, t. y. testamentai sukuria paveldėjimo teisinius santykius. Taigi testamento instituto paskirtis – užtikrinti fiziniam asmeniui teisę savo valia, kuri išviešinama po mirties, pasirinkti įpėdinius ir paskirstyti jiems po testatoriaus mirties liekantį palikimą.

Pagal pateiktą situaciją galima spręsti, kad skaitytoja kalba apie asmeninį testamentą. Įstatymas išskiria dviejų rūšių testamentus: oficialųjį ir asmeninį. Oficialusis testamentas – tai testamentas, kuris yra sudarytas raštu ir patvirtintas notaro. Asmeninis testamentas – testatoriaus ranka surašytas testamentas.

Asmeniniame testamente turi būti nurodytas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data, vieta, išreikšta valia ir privalo būti pasirašytas testatoriaus. Asmeninis testamentas gali būti surašomas bet kokia kalba.

Sudaręs asmeninį testamentą, testatorius jį gali perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje. Priimant testamentą saugoti, turi būti nustatyta testatoriaus asmenybė. Tuo atveju, jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti nustatyta tvarka notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje, testamentas po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti.

Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas. Taigi teismas, tvirtindamas testamentą, turi patikrinti ar yra visos aukščiau nurodytos sąlygos, reikalingos tam, kad testamentas galiotų. Testamentą patvirtinus teismui, jis įgauna teisinę galią ir suteikia teisę testamente nurodytiems asmenims priimti palikimą, jo atsisakyti, gauti paveldėjimo teisės liudijimą, o suinteresuoti asmenys įgyja teisę pareikšti ieškinius dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

R. Lazauskienė / „Advocatera“ nuotr.

Dar karta pabrėžiame, kad asmeninis testamentas turi būti prašytas testatoriaus ranka ir pasirašytas. Tuo atveju, jei įpėdiniai abejoja, kad testamentas atitinką tikrąją testatoriaus valią, po jo mirties ir asmeninio testamento pripažinimo gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu. Privačių asmenų sukurti dokumentai bus numatytos nusikalstamos veikos dalykas tik tuo atveju, jei juose įtvirtinta informacija, turinti reikšmės juridinių faktų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui.

Teismų praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtintas juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę, yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas.

Suklastotas asmeninis testamentas yra pagrindas ne tik jo pripažinimui negaliojančiu, bet ir jį sudariusio ar panaudojusio asmens baudžiamajai atsakomybei kilti. Teismas sudaryto asmeninio testamento teksto ar parašo autentiškumui nustatyti gali skirti ekspertizę, siekiant išsiaiškinti ar tekstą parašė testatorius savo ranka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Rekomenduojami video
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA