Lietuvos bankas – Kas vyksta Kaune

Lietuvos banko būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, jos padalinius galima rasti tiek Vilniuje, tiek Kaune. Lietuvos banką steigia bei likviduoja LR Seimas. Lietuvos banko tikslas yra palaikyti kainų stabilumą. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas: pinigų emisiją, reguliuoja pinigų ir kreditų apyvartą, organizuoja tarpvalstybinius atsiskaitymus, prižiūri komercinių bankų, kredito įstaigų, kredito įmonių ir kitų finansų įstaigų mokėjimo sistemų veiklą, nagrinėja vartotojų ir finansų įmonių ginčus ir kt.

Lietuvos bankas