FNTT – Kas vyksta Kaune

FNTT – finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – tai Lietuvos finansų sistema, finansinius nusikaltimus tirianti institucija. Pagrindiniai FNTT uždaviniai: apsaugoti Lietuvos finansų sistemą nuo nusikaltimų, atskleisti nusikaltimus, kurie yra susiję su finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai pažeidimų prevenciją.

FNTT