Darbo kodeksas – Kas vyksta Kaune

Darbo kodeksas – darbo teisės sąvadas, darbo santykių teisynas, teisines darbo normas kodifikuojantis teisės aktas. Darbo kodeksu yra sisteminama galiojanti privatinė teisė, čia teisės normos išdėstomos vieninga forma bei viename akte. Šis teisynas sudarytas remiantis teisės technika, darbo teisės mokslu, lyginamąja teisėtyra, ligtoline nacionaline bei tarptautine praktika.

Darbo kodeksas