Stovėjimo aikštelė Užnemunės gatvėje

R. Tenio nuotr.