Iškirstos eglutės prie savivaldybės

Iškirstos eglutės prie savivaldybės