Lėlių teatro spektaklis Vasario 16-osios proga

Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis ,,Molinis sapnas“./ R. Tenio nuotr.