Iškilusios plytelės Laisvės alėjos važiuojamoje dalyje

Iškilusios plytelės Laisvės alėjos važiuojamoje dalyje