Paskutiniai Nemuno krantinės gatvės projektiniai pasiūlymai / Kaunas.lt nuotr.