„Varpo“ gimnazijai priskirta aptarnauti teritorija bus mažesnė | Kas vyksta Kaune

„Varpo“ gimnazijai priskirta aptarnauti teritorija bus mažesnė

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Nepilnus metus gyvavusį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo nuostatų patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų mokykloms priskyrimo” politikams teko koreguoti. Tai atlikta, atsižvelgiant į moksleivių tėvų prašymus ir į anksčiau suplanuotus kelerių metų laikotarpiui švietimo tinklo pokyčius.

Šių metų vasario mėnesį miesto taryba, pagal jai pateiktą savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus parengtą projektą priėmė naują sprendimą. Juo pakeisti bent keli ankstesnio, jau pripažinto negaliojančiu, sprendimo punktai.

Kaip aiškino Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičinė, reorganizavus buvusią Kauno Antano Smetonos gimnaziją ir prijungus prie Kauno „Varpo“ gimnazijos, buvo laikomasi nuostatos, kad teritorija priskiriama mokyklai, prie kurios jungiama. Tačiau šiuo atveju teritorija yra gerokai nutolusi nuo priklausančios mokyklos, o tai sukelia daug nepatogumų dėl susisiekimo. Dėl šių priežasčių iš vaikų tėvelių sulaukta nemažai skundų, prašymų perskirstyti teritoriją.

„Išanalizavus situaciją, paaiškėjo, jog Kauno „Varpo“ gimnazijos teritorijos net 307 mokiniai jau dabar lanko artimesnę – Kauno VDU „Rasos“ gimnaziją, iš kurių net 140 mokinių yra iš buvusios Kauno Antano Smetonos gimnazijos teritorijos. Dar viena priežastis – Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos pastatas (P. Lukšio g. 40) yra Kauno „Varpo“ gimnazijos teritorijoje, o tai sukelia daug nepatogumų. Prieita prie išvados, kad tikslinga būtų Kauno „Varpo“ gimnazijos aptarnavimo teritoriją perskirstyti ir dalį jos (buvusią A. Smetonos gimnazijos teritoriją) priskirti VDU „Rasos“ gimnazijai“, – teigė skyriaus vedėja.

Asociatyvi / R. Danisevičiaus nuotr.

Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog tobulinant mieste švietimo įstaigų tinklą, numatyta nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Kauno Panemunės pradinę mokyklą reorganizuoti į Kauno Panemunės progimnaziją (užaugimo principu). Tad nauju (šiemetiniu) savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo nuostatus, Panemunės pradinei mokyklai nuo rugsėjo 1-osios priskiriama (persiliejimo principu) VDU klasikinės mokyklos 5-8 klasių aptarnavimo teritorijos dalis.

Visas šios bei kitų mokyklų aptarnavimo teritorijai priklausančias gatves galima rasti Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt paskelbtame interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje, pasirinkus atitinkamą mastelį arba pagal užklausas, informuoja Švietimo skyrius.

Renkantis, kur būtų geriau vaikui mokytis, tėvams reikėtų atkreipti ir į tam tikras išlygas, nurodytas mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo nuostatose. Jose pasakyta: „Kadangi ne visos pradinės mokyklos turi sąlygas komplektuoti priešmokyklines grupes, o mokyklų-darželių priešmokyklinių grupių ugdymas trunka ilgiau negu 4 valandas, Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai, Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“, Kauno mokyklai – darželiui „Rūtelė“, Kauno mokyklai-darželiui „Šviesa“, Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui, Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui, Kauno „Paparčio“ pradinei mokyklai, Kauno „Ryto“ pradinei mokyklai, Kauno „Šilo“ pradinei mokyklai konkrečios aptarnavimo teritorijos, kuriose gyvenantys asmenys būtų priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nepriskiriamos“.

Svarbu žinoti ir tai, kad mokyklos, įgyvendinančios atskirus savitos pedagogikos elementus bei specializuotas programas: Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija (įgyvendina sporto ir sveikatingumo ugdymo elementus), Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (įgyvendina humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus), Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (įgyvendina specializuotas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas), Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (įgyvendina sausumos kadetų ugdymo elementus), Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija (įgyvendina ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo elementus), Kauno tarptautinė gimnazija (tautinių mažumų gimnazija), Kauno Veršvų gimnazija (įgyvendina novatoriško verslumo ugdymo elementus), Kauno „Vyturio“ gimnazija (įgyvendina katalikiško ugdymo elementus) – priima mokytis asmenis iš visos Savivaldybės teritorijos.

Kauno „Vyturio“ gimnazija / Gimnazijos nuotr.

Tačiau Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai (įgyvendina Valdorfo pedagogikos ugdymo elementus), Kauno Suzuki progimnazijai (įgyvendina Š. Suzuki talentų ugdymo elementus), Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ (įgyvendina M. Montesori pedagogikos ugdymo elementus) priskirtos konkrečios aptarnavimo teritorijos.

Pažymėtina, jog siekiant užtikrinti ugdymo tęstinumą, gimnazijos tipo mokykloms, kurios vykdo tik pagrindinio ugdymo programos II dalį, priskiriamos konkrečios aptarnavimo teritorijos. Į laisvas vietas gimnazijos, teisės aktų nustatyta tvarka, priima asmenis iš viso Kauno miesto.

Kauno „Aitvaro“ mokykla (skirta 14–23 metų asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė), Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Kauno Jono Laužiko mokykla, Kauno šv. Roko mokykla priima asmenis iš visos miesto savivaldybės teritorijos ir pagal galimybes – iš kitų šalies regionų.

Viešojoje erdvėje jau paskelbta…

…kad prašymai pradėti mokytis 2024-2025 m. m. bus pateikiami savivaldybės informacinėje sistemoje adresu https://imokykla.kaunas.lt/.

Prašymų teikimas į Kauno miesto mokyklas prasideda nuo 2024 m. kovo 15 dienos.

Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA