Teismo sprendimas dėl verslo objekto Dainavoje nebuvo palankus savivaldybei | Kas vyksta Kaune

Teismo sprendimas dėl verslo objekto Dainavoje nebuvo palankus savivaldybei

Laidojimo namai Bermudų trikampyje / Lryto.lt, M. Patašiaus nuotr.

Teismas nusprendė: „Pareiškėjo M. G. skundą patenkinti. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 21 d. sprendimą atmesti prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams“, – pasakyta šių metų rudenį Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegijos, susidedančios iš teisėjų Audriaus Grauželio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Vailionės priimtoje teismo nutartyje. Šiuo dokumentu savivaldybė įpareigota prašymą nagrinėti iš naujo.

Gyvenimas ir taip ne rožėm klotas…

Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog verslininkas savivaldybę prašė pritarti administracinio, anksčiau bendrovei „Kauno liftai“ priklaususio pastato „paprastojo remonto ir paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namus) projektiniams pasiūlymams“. Prašymo nagrinėjimas valdžios rūmuose tęsėsi palyginus sparčiai, bet galop buvo atmestas. Tuomet teismą pasiekė skundas…

Verslininkui M. G. priklausantis turtas yra Dainavos seniūnijoje, daugiabučių apsuptyje, taip vadiname „Bermudų trikampyje“. Suplanuotame pertvarkyti kitai paskirčiai pastate anksčiau veikė ankstesnės savininkės įkurtas restoranas, ir kaimyninių namų gyventojai teigė rūpesčių dėl to neturėję. Tačiau sužinoję, jog naujasis NT komercinės paskirties objektų teritorijoje (sklype) savininkas nori jį pritaikyti kitai paskirčiai – įkurti mirusiųjų šarvojimo sales, kaimynai iš daugiabučių dėl tokio sumanymo nebuvo patenkinti.

Suprantama, koks čia gyvenimas, kai vietoj iš maitinimo bei girdymo įstaigos sklindančios smagios muzikos kasdien skambės ašarą spaudžiančios giesmės, o pro šalį vaikščios žmonės liūdnais veidais, vilkintys gedulo rūbais? Juk čia pat – ugdymo įstaigos veikia. Pagaliau, tie laidotuvininkai savo automobiliais gali šalia daugiabučių užgrūsti takus bei kiemus, kur pačių gyventojų transportui ir taip vietos maža…

Belieka tik spėlioti, ar šiuo atveju svariausias argumentas savivaldybei vilkinti visas procedūras buvo gyventojų nuogąstavimai? Ar kažkurio veikėjo iš valdžios nusižiūrėta galimybė įtikinti verslininką, sudarant jam įvairias biurokratines kliūtis, iš viso atsikratyti nuosavybės, – „perleisti“ tą NT į kitas, „praktiškai“ gebančias sparčiai tokius reikalus tvarkyti rankas?

Be pigu buvo prieškariu, kai per nepilnus vienerius metus Ąžuolyno kaimynystėje sporto halė pastatyta. Tada juk laisvų sklypų laikinoji sostinė turėjo į valias, ir viską kontroliuojančių, derinančių, leidžiančių, draudžiančių valdžios pareigūnų mokesčių mokėtojams reikėjo mažiau išlaikyti. Tiesa, anuometinių NT vystytojų norai tiek Kaune, tiek kitose Lietuvos vietovėse buvo gerokai kuklesni nei šiandieninių, skubančių kuo daugiau plotų „įsisavinti“.

Kad verslininkas ketina imtis laidotuvių biznio, oficialiai sužinota pernai

Nepaisant to, kad laidojimo paslaugų rinka jau senokai soti, laikas nuo laiko atsiranda norinčių į ją „įsipaišyti“ naujų ar vėl prie šio verslo grįžtančių biznierių. Nieko nuostabaus, – žmonės gali dėl vienokių ar kitokių priežasčių nustoti lankytis drabužių, buitinės technikos ar kitose parduotuvėse, bet maistą vis tiek pirks. Ir, deja, mes visi esame mirtingi, tad anksčiau ar vėliau kiekvienam ateis liūdna atsisveikinimo akimirka. Todėl laidotuvių namai „klientūros“ turi nuolat.

Išsiaiškinus, kad prieš pradedant tokį verslą, kitais atvejais – irgi, reikalinga pakeisti M. G. priklausančio pastato paskirtį iš administracinės į paslaugų (laidojimų namų) paskirtį. Todėl 2022 m. gruodžio 13 d. Kauno savivaldybės administracijai buvo pateikta derinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.

Kaip jau šiais metais kalbėta teisme, „buvo pastebėta, kad po minėtos užduoties pateikimo pareiškėjas, atsakovei reikalaujant, ne kartą teikė papildomus dokumentus, ir 2023 m. vasario 1 d. projektinių pasiūlymų užduotis buvo suderinta su Kauno miesto savivaldybe, t. y. jai buvo pritarta be jokių pastabų, o 2023 m. vasario 15 d. atsakovė leido atlikti viešinimo procedūrą“. (citata iš anksčiau minėtos teismo nutarties).

Projektiniai pasiūlymai pateikti viešam svarstymui, atliekant viešinimo procedūrą. Svarstymo ataskaita parengta kovo 21-ąją. Ir…tą pačią dieną „Kauno miesto savivaldybės administracijos ginčijamu sprendimu buvo atmestas prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams“.

Tokį sprendimą teismui apskundusio pareiškėjo įsitikinimu, administracinio pastato paskirties keitimas į paslaugų (laidojimo paslaugų) paskirtį „nepažeidžia nusistovėjusio užstatymo, atitinka šioje teritorijoje susiformavusių pastatų paskirties įvairovę ir niekaip negali pažeisti skundžiamame sprendime nurodomo darnaus vystymosi principo. Dar daugiau, laidojimo paslaugų teikimas yra gyvenamajai aplinkai būtina paslauga, t. y. tokių paslaugų teikimas neabejotinai laikytinas gyvenamajai aplinkai reikalingos paslaugų infrastruktūros gerinimu, aptarnaujančiu gyvenamąją aplinką“.

Teisme pareiškėjas pažymėjo, kad „teisės aktai nenumato normatyvinių atstumų nuo šarvojimo patalpų iki gyvenamųjų namų bei vaikų ugdymo įstaigų sklypų ribų ar maitinimo įstaigų pastatų, dėl ko suinteresuotų asmenų pretenzijos dėl šalimais esančių vaikų ugdymo ir (ar) maitinimo įstaigų nelaikytinos pagrįstomis“.

Vėl – viskas iš pradžių?

Remiantis įstatymais bei kitais teisiniais aktais, išnagrinėjęs tiek vienos, tiek kitos pusės pateiktus argumentus, teismas priėmė ne savivaldybei palankų sprendimą. Nutarta priteisti pareiškėjui M. G. iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 1 183,00 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Ir kas labai svarbu, – nutartimi teisėjų kolegija „įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo M. G. 2023 m. kovo 21 d. prašymą pritarti administracinio pastato paprastojo remonto ir paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namus) projektiniams pasiūlymams ir priimti motyvuotą bei faktais pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 ir 6 punktų reikalavimus“. Tiek vienai, tiek kitai pusei palikta galimybė skųsti nutartį aukštesnės instancijos teismui.

„Kas vyksta Kaune“ žurnalistės mėginimas sužinoti daugiau apie šią smulkaus verslo ir savivaldybės bei gyventojų interesų derinimo istoriją, liko be rezultatų. Iš savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus darbuotojų, jiems pasitikslinus, išgirdau, kad „verslininkas naujų projektinių pasiūlymų nėra pateikęs, todėl viskas yra taip, kaip buvo“.

Bandau priminti, kad teismo nutartimi savivaldybė įpareigota iš naujo išnagrinėti kovo 21-ąją gautą M. G. prašymą. Logiška, jog tai padaryti reikėtų pirmiau, nei iš verslininko laukti naujo prašymo, kadangi ankstesnis tebegalioja. Bet matyt, Kauno valstybės savivaldybės tarnautojų nuomonė kitokia. Juolab, girdžiu telefonu paaiškinimą: „niekas kol kas nesikeičia, – mes laukiame, ką savivaldybės teisininkai tuo klausimu mums pasakys“…

Kadangi verslininko M. G. nepažįstu, jo telefono numerio nežinau, tai negaliu pasiteirauti, ar jis ketina savo verslu toliau trikdyti „darnumą, tvarumą“ (tokie dažniausiai skamba žodžiai, pristatant projektus ir kitus oficialius planavimo dokumentus), paprasčiau kalbant, – nusistovėjusį gyvenimą „Bermudų trikampyje“. O gal verčiau jis rinksis kažką kito, ne laidotuvių biznį? Ir kaip žada rasti „priėjimą prie miesto valdžios“, kuri, beje, jau ne pirmą kartą neskuba vykdyti teismo nutarties?

Rekvizitai.vz.lt skelbia…

…jog „nuo 2003 metų įmonė – Kauno miesto savivaldybės administracija – dalyvavo 2318 bylų (skaičiuojamos tik viešai skelbtos aukštesnės instancijos teismų bylos). Bylų tipai: 932 civilinė, 1314 administracinė, 71 teismingumo, 1 adm. nusižengimų. Proceso dalyvio statusas bylose: 1937 – kaip atsakovas, 114 – kaip ieškovas, 114 – kaip suinteresuotas asmuo, 61 – kaip pareiškėjas, 7 – kaip kreditorius, 85 – kaip tretysis asmuo“.

Kol kas naujausia (infolex.lt) sistemoje viešinama informacija, kurioje kaip atsakovė minima Kauno miesto savivaldybės administracija, yra iš Lietuvos apeliacijos teismo, – 2023 m. gruodžio 7 d. priimta nutartis. Joje kalbama apie sporto paskirties – baseino Vaidoto g. 11, Kaune, statybos darbų viešąjį pirkimą. Jį apskundė (kaip ieškovė teisme) viena iš savivaldybės konkurse dalyvavusių įmonių.

Kauno apygardos teismas šių metų spalio 27 d. tenkino ieškovės prašymą „taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje“. Nutartimi teismas įpareigojo atsakovę (Kauno savivaldybę) sustabdyti pirkimo procedūras, uždraudė sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą.

Gruodžio 7 d. paskelbta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi liko nepakeista Kauno apygardos teismo spalio 27-osios nutartis. Taip pat apeliacinės instancijos teismas atsisakė priimti tiek vienos, tiek kitos besibylinėjančios pusės (savivaldybės administracijos bei įmonės) papildomai teiktus įrodymus. Istorija tęsiasi…

P.s.

Pati Kauno miesto savivaldybė jau seniai nustojo viešai skelbti, kaip jai sekasi spręsti problemas, kylančias bendradarbiaujant (?) su verslu. Nors daug kam, tikiu, būtų įdomu apie tai daugiau sužinoti iš valdžios pozicijų (kita pusė – verslo atstovai – „Kas vyksta Kaune“ redakciją dažnai pati apie tai detaliai informuoja).

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA