Kauno miesto savivaldybės kontrolierė netrukus bus kita | Kas vyksta Kaune

Kauno miesto savivaldybės kontrolierė netrukus bus kita

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Naujus, 2024-uosius, metus Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito skyrius pradės jau turėdamas naują vadovę, kuri pakeis kiek daugiau nei 10 metų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos vadovo) poste dirbusią Žaną Gasparavičienę.

Konkursą laimėjusi Kristina Kripienė – dabartinė savivaldybės Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja – iš šių pereigų bus perkeliama, skiriant ją pirmajai 5 metų kadencijai į Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Tiek Ž. Gasparavičienės atleidimą, tiek K. Kripienės paskyrimą artimiausiame posėdyje turėtų patvirtinti miesto savivaldybės taryba.

Pagal teisės aktus, savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Biudžetinės įstaigos vadovą priima į pareigas bei iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Taip pat nurodyta, jog valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai įstatymų nustatytais atvejais pasibaigia įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo kadencija.

Tačiau į pareigas įstatymų nustatytai kadencijai priimtas įstaigos vadovas arba karjeros valstybės tarnautojas, kuriam kadencijos laikotarpiu sukanka 65 metai, gali savo noru būti atleidžiamas iš pareigų, suėjus 65 metams, arba gali eiti pareigas iki kadencijos, kuriai jis buvo priimtas, pabaigos. Su sąlyga, – jeigu šios kadencijos metu jo tarnybinė veikla buvo vertinta tik gerai arba labai gerai, ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų.

Veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose teigiama, kad „savivaldybės kontrolierius pats atlieka ir (ar) skiria tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio, atitikties ir veiklos audito ataskaitas, nurodo merui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai.

Teikia merui, savivaldybės tarybai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio, atitikties ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus” bei atlieka kitas funkcijas. „Finansinio, atitikties ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms.“

Žana Gasparavičienė yra baigusi filologijos (lietuvių kalbos ir literatūros) studijas. Prieš įsidarbindama į savivaldybę dirbo įvairiose įmonėse. Porą metų savivaldybės administracijoje darbavosi kaip Turto valdymo poskyrio vyr. specialistė. Savivaldybės kontroliere ji tapo 2013-ųjų rudenį, nurungusi konkurse 8 pretendentus. Yra ne kartą skatinta už gerą darbą. Jos kadencija savivaldybės kontrolieriaus pareigose pasibaigs šių metų gruodžio 31 dieną.

Šių metų liepos 31-ąją Viešojo valdymo agentūrai paskelbus apie savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) konkursą, buvo nurodyta, kad šias pareigas užimančio valstybės tarnautojo pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) yra nuo 3162 eurų. Koks konkrečiai turėtų būti mokamas savivaldybės kontrolieriui atlyginimas už darbą, priklauso nuo savivaldybės politikų sprendimo.

Oficialiai deklaruojama, kad „audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones”. Bet portalas „Kas vyksta Kaune” neturi jokio pagrindo patvirtinti šį teiginį.

Šį antradienį žurnalistei mėginant sužinoti, kiek pretendentų įveikė būsimoji savivaldybės kontrolierė ir kaip nusiteikė ji dirbti, kai perims pareigas iš buvusiosios, nesunku buvo susirasti savivaldybės interneto svetainėje kaunas.lt nurodytą Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėjos pavaduotojos Kristinos Kripienės tarnybinio telefono numerį. Paskambinus, atsakė „automatas”…neseniai dar merui Visvaldui Matijošaičiui patarinėjusio, o šią kadenciją jo pasirinkto į pavaduotojus Tomo Jarusevičiaus balsu. Ir iš karto perspėjo, jog telefoninis pokalbis bus įrašytas…

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos misija – „kurti naudą visuomenei, padedant Kauno miesto savivaldybei išmintingai valdyti finansus ir turtą. Vizija – pažangi, profesionali, atvira įstaiga – geras patarėjas” (kaunas.lt).

Pažymėtina, kad dar iki Ž. Gasparavičienės ilgus metus savivaldybės kontrolieriumi dirbęs Gediminas Raudonis tiesiogiai ir be jokių tarpininkų, mielai su medijomis dalindavosi informacija apie jo vadovaujamos tarnybos atliktus darbus bei rezultatus. Bet dabar Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomos įstaigos (savivaldybės) veiklos procesai, kuriuos privalu įstatymiškai grįsti skaidrumo ir viešumo principais, neretai būna nutylimi, nepaisant visuomenės teisės apie juos žinoti.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA