Pažangai ir įvairovei Kauno mokyklose veiks 20 atvirų klasių – Kas vyksta Kaune

Pažangai ir įvairovei Kauno mokyklose veiks 20 atvirų klasių

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

O jose kartu su mokytoju ugdymą ir mokymosi pagalbą teiks daugiau pedagogų nei įprastinėse klasėse. Tai – antrieji mokytojai bei mokytojo padėjėjai. Jais bus įdarbinti reikiamos kompetencijos bei kvalifikacijos darbuotojai, padėsiantys ugdytis ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Projektu siekiama skatinti savivaldybėje pokyčius, nukreiptus į veikiančių mokyklų stiprinimą ir įtraukiojo švietimo įgyvendinimą jose. Bus dirbama vadovaujantis Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų apraše nurodytais Atvirajai klasei būdingais požymiais (klasėje ugdosi 1-3 didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, jų skaičius neviršija penktadalio klasės bendro mokinių skaičiaus).

Sprendimą dėl dalyvavimo šiame projekte dar turi priimti Kauno miesto savivaldybės taryba.

„Miesto tarybai priėmus teikiamą sprendimo projektą bus sudaryta galimybė savivaldybės mokyklose sudaryti 20 atvirųjų klasių pagal pasirinktą visiškos ar mobilios įtraukties ugdymo organizavimo modelį. Projektai bus finansuojami iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme šalies švietimo, mokslo ir sporto ministerijai numatytų asignavimų, skirtų Pažangos priemonės veiklai.

Skirtos valstybės biudžeto turi būti naudojamos tik Projekto sutartyje nurodytu laikotarpiu, tinkamos finansuoti veiklų išlaidos: darbo užmokestis mokytojo padėjėjams ir antriesiems mokytojams už darbą atvirojoje klasėje“, – paaiškino miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė.

Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės teiktas projektas pateko į finansuojamųjų sąrašą ir projektui įgyvendinti bus skirtos lėšos, nurodytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakyme „Dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo <...> projektų sąrašo patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybei numatyta skirti 1 mln. 63 tūkst. eurų 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu. Dvidešimtyje atvirų klasių (kai kuriose Kauno savivaldybės įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose jų bus po dvi) dirbs 20 mokytojų padėjėjų bei 10 antrųjų mokytojų.

Savivaldybė steigia antrojo mokytojo ir mokytojo padėjėjo etatus Kauno Kazio Griniaus bei Kauno Viktoro Kuprevičiaus, Žaliakalnio, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“, Petrašiūnų, Kauno Jurgio Dobkevičiaus, Šv. Kazimiero progimnazijose, Kauno Veršvų, Kovo 11-osios, Palemono, Prezidento Antano Smetonos, Martyno Mažvydo, Kauno tarptautinėje gimnazijose, „Nemuno“, Kauno Jono ir Petro Vileišių, taip pat – Aleksandro Stulginskio bei kitose mokyklose.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA