Pamokų vengiančių jaunuolių gali laukti juodos dienos: imtasi siūlymo griežtinti lankomumo tvarką – Kas vyksta Kaune

Pamokų vengiančių jaunuolių gali laukti juodos dienos: imtasi siūlymo griežtinti lankomumo tvarką

BNS / Milena Andrukaitytė 2023/05/28 14:17
Asociatyvi / DELFI nuotr.

Seimas ėmėsi siūlymo griežtinti pamokų lankomumą nustatančią tvarką.

Parlamentas šią savaitę pritarė tokioms Švietimo įstatymo pataisoms, už balsavo 96 Seimo nariai ir dešimt susilaikė. Svarstymas numatytas birželį.

Projektus pristačiusi buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pažymėjo, kad praleistos pamokos turi didelę įtaką mokinių pasiekimams, o apie penktadalis visų praleistų pamokų yra nepateisintos.

„Nuo­gąs­ta­vi­mų dėl lan­ko­mu­mo gir­di­me iš su­si­ti­ki­mų su mo­ky­to­jais, mo­kyk­lų va­do­vais. Per šių moks­lo me­tų šešis su puse mė­ne­sio, kaip tai yra už­fik­suo­ta elektroniniuose dienynuose, vie­nas mo­ki­nys vi­du­ti­niš­kai pra­lei­do 10 proc. pa­mo­kų. Penk­ta­da­lis pra­leis­tų pa­mo­kų yra ne­pa­tei­sin­tos“, – sakė ministrė.

Prieš pat atsistatydinimą šią savaitę projektus pristačiusi J. Šiugždinienė teigė, jog yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se pra­leis­tų ir ne­pa­tei­sin­tų pa­mo­kų skai­čius sie­kia 34 procentus.

Siekiant gerinti lankomumą, ministerija siūlo patvirtinti bendrą mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašą.

„Ga­lė­tų bū­ti nuo­sta­ta, kiek die­nų ir kiek pa­mo­kų ga­li pa­tei­sin­ti tė­vai, ką lai­ko­me pa­tei­sin­to­mis pa­mo­ko­mis, nes tai šiuo me­tu yra ne­apib­rėž­ta, ir pa­gal ko­kį al­go­rit­mą į pamokų lankymo pa­žei­di­mus re­a­guo­ja mo­kyk­la ir mo­kyk­lų va­do­vai, ka­da yra krei­pia­ma­si į Vai­kų ge­ro­vės ko­mi­si­ją, ka­da į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą“, – kalbėjo J. Šiugždinienė.

Taip pat įstatyme būtų įrašoma nuostata, kad mokykla turėtų tą pačią dieną informuoti tėvus mokiniui neatvykus į mokyklą ar pamoką, jei apie tai nepraneša patys tėvai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šiais mokslo metais iki kovo pabaigos 304 tūkst. 196 mokiniai praleido daugiau kaip 17 mln. pamokų, iš kurių beveik 4 mln. (20,95 proc.) pamokų nepateisintos.

Yra savivaldybių, kuriose nepateisintos pamokos sudaro apie 30 proc. nuo praleistų pamokų. Kai kurie mokiniai praleido per 500 nepateisintų pamokų. Vidutiniškai vienas mokinys praleido 57 pamokas.

Dėl ligos praleista daugiau kaip 11 mln. pamokų – tai sudaro 83,78 proc. nuo visų tėvų pateisinamų pamokų. Visgi ministerija pažymi, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad visos šios pamokos yra praleistos dėl mokinių ligos, nes yra atsisakyta medicininės pažymos, kuria praleistas pamokas dėl ligos pateisindavo gydytojai.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA