Miesto turtui valdyti iš visų patikimiausia – Vičiūnų įmonė – Kas vyksta Kaune

Miesto turtui valdyti iš visų patikimiausia – Vičiūnų įmonė

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

UAB „Kauno švara“, drauge su kitomis savivaldybės įmonėmis šią savaitę pateikusi 2022-ųjų veiklos ataskaitą, pernai gruodžio gale turėjo 1 akcininką – Kauno miesto savivaldybės tarybą. Bendrovės įstatinis kapitalas – 8 mln. 292 tūkst. 689,46 Eur., turimų akcijų skaičius – 28 633 vnt. – jos visos yra paprastosios, nematerialios ir visiškai apmokėtos.

Kasmet vis plečianti savo aptarnaujamas teritorijas, Kauno miesto savivaldybės įmonė turi ir daugiau padalinių: administracinė bazė, komunalinių atliekų perkrovimo stotis, atliekų tvarkymo ir miesto valymo skyriai Lapių sąvartynas, miesto tvarkymo ir ūkio skyrius, pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo, remonto ir gamybos, transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriai.

Kaune registruota per 14 tūkstančių įmonių

…tačiau, pasigilinus į kai kurių savivaldybės įsteigtų įmonių valdybų sudėtis, akivaizdu, kad nariams išrinkti (parinkti) asmenybių (kvalifikuotų specialistų) rezervas, kuriuo disponuoja politikai, – labai mažas.

Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog iki „Vieningo Kauno“ lyderio, verslininko Visvaldo Matijošaičio išrinkimo miesto meru, miesto politikams dažnai buvo priekaištaujama, jog šie stengiasi į valdybas neįsileisti „žmonių iš šalies“, o narių vietas jose dalinasi tarpusavyje arba su savivaldybės administracijos tarnautojais (vadovais).

V. Matijošaitis perrinktas į Kauno merus
V. Matijošaitis / R. Tenio nuotr.

„Vieningiesiems“ ėmus tvarkyti Kauno savivaldą ir kauniečių bendrą turtą, savivaldybės įsteigtų įmonių valdybose politikų nebeliko, bet jų vietas jose užėmė, su retomis išimtimis, kiti „savi“. Tik jų nėra tiek daug, kad visas kėdes „užsėstų“, tai neretai tenka vienų savivaldybės įmonių generaliniams direktoriams kitose panašiose įmonėse pabūti eiliniais valdybos nariais.

Tiesa, jei įmonės dirba pelningai, tai jų valdybos nariams mokamas atlygis už valdymą. „Kauno švaroje“ pernai vidutinis mėnesio atlygis valdybos nariui buvo 1324 eurai (43 proc. didesnis nei 2021-aisiais).

Netrukus ketverių metų kadenciją baigsianti „Kauno švaros“ bendrovės valdyba buvo išrinkta 2019-ųjų gegužės 23-ąją Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Iš penkių šios valdybos narių – trys „deleguoti“ Nemuno pakrantėje esančios senos gyvenvietės – Vičiūnų – vardu vadinamos įmonės, ypač dabar gerai žinomos tarptautinėje erdvėje.

Susipažinkime: valdybos pirmininkas – Petras Ganiprauskas, UAB „Vičiūnai“ direktorius, valdybos nariai – Aida Radauskaitė, UAB „Vičiūnų grupė“ teisės skyriaus vadovė, o taip pat Mindaugas Šimkus, UAB „Vičiūnų grupė“ įmonių grupės ekonomikos vadovas. Kiti du išrinkti nariai – Jolita Kruopienė, Kauno technologijos universiteto profesorė bei Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas (atsistatydino 2022 m. gegužės 20 d., pažymima „Kauno švaros“ ataskaitoje).

Bendrovės generalinis direktorius – Saulius Lazauskas, anksčiau kurį laiką dirbęs mero V. Matijošaičio patarėju. Jo paskyrimo vadovauti „Kauno švarai“ data: 2018 m. gruodžio 5 d. Paskirtas po dienos, kai atitinkamą sprendimą priėmė „Kauno švaros“ valdyba, (veikusi iki 2019-ųjų vasaros).

Mokslo sritis atitinka ir „…švaros“ interesus

Nedrįsdama trukdyti svarbius darbus dirbančių Vičiūnų firmos padalinių vadovų ne tokiais reikšmingais kaip žuvų perdirbimas ar NT plėtra klausimais, bet norėdama daugiau sužinoti, ką „Kauno švaros“ valdybai pavyko per praėjusius metus nuveikti, valdant komunalinę įmonę, skambinu KTU Aplinkos inžinerijos instituto profesorei, cheminių medžiagų poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai specialistei J. Kruopienei.

Beje, vienintelei „Kauno švaros“ valdybos narei, moksline veikla galimai susijusiai su įmonės specifika. Ji nėra „Vieningo Kauno“ organizacijos narė, o įsitraukti į savivaldybės įmonės valdybos sudėtį ir padirbėti kauniečių labui mokslininkę pakvietė kolega, porą kadencijų buvęs miesto tarybos nariu. Prof. J. Kruopienei priekaištauti dėl galimo interesų konflikto nėra pagrindo.

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

„Valdyba dirba viską, kas priklauso, ji svarsto, gilinasi į strateginius, taip pat į veiklos planus, nagrinėja ataskaitas. Valdyba tvirtina ir įmonių vadovų atlyginimus, atsižvelgdama į pasiektus rezultatus. „Kauno švaros“ valdyboje dirbau 2 kadencijas, tiek kiek leidžiama pagal reglamentavimą.

Tarp kitko, ir pačios valdybos jau sumažėjusios, iš pradžių buvo 7 žmonės, paskui – 5, kurį laiką mūsų buvo dar mažiau, nes T. Metelionis pasitraukė“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pasakojo J. Kruopienė.

Viena iš sričių, kuriose ji darbuojasi kaip mokslininkė, susijusi su cheminių medžiagų tvarkymu. Kadangi „Kauno švara“ ne taip seniai ėmėsi veiklos, kur dominuoja ne tik buitinės, bet kitokios, pramoninės, atliekos, tai, tikėtina, profesorė, kaip valdybos narė tikrai rasdavo ką patarti įmonės vadovams ar specialistams.

Kaip nurodyta įmonės generalinio direktoriaus S. Lazausko pasirašytoje „Kauno švaros“ 2022-ųjų metų veiklos ataskaitoje, iš Kauno kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 52 687 t. pelenų (4,5 proc.) daugiau nei per 2021 metus.

Pagal pasirašytą sutartį su Vilniaus kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo per 2022 metus iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 36 952 t. pelenų, (2,8 proc.) daugiau nei 2021-aisiais. Pagal sutartį su AB „Kauno energija“ dėl pelenų, surinktų į konteinerius, vežimo, per gruodį išvežta 54,4 t. pelenų. Taip pat – ir 335,5 t. šalutinio produkto.

„Sudeginus atliekas, lieka iki 25 proc. dugno pelenų ir šlako. Bet jų neskubama laidoti sąvartyne: stengiamasi, kad kuo didesnė dalis medžiagų būtų įtraukta į žiedinius ekonomikos ciklus. Pirmiausia vykdomas pelenuose susikaupusių metalų atgavimas.

Toliau pelenai kol kas panaudojami tik sąvartyno teritorijoje, stiprinant keliukų dangas. Tačiau planuojama, kad, laikantis reikalingų aplinkosauginių reikalavimų, likusieji pelenai bus panaudojami, pavyzdžiui, dviračių takų tiesime, kur jie pakeistų dalį kelio pagrindui naudojamų pirminių žaliavų“, – paaiškino prof. J. Kruopienė.

Per 2022 metus bendrovė gavo 33,51 mln. Eur veiklos pajamų

Pardavimo pajamos išaugo 17,2 proc. Daugiausiai jų „Kauno švarai“ sugeneravo įmonės įprastinė komunalinė veikla – atliekų tvarkymas (gauta 13,3 proc. pajamų daugiau nei 2021 metais). Miesto valymo skyriaus pernykštės pajamos, lyginant su gautomis 2021-aisiais, padidėjo 15,7 proc. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius, gatvių ir viešųjų erdvių avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba 2022 metais uždirbę 2,6 mln. eurų, pajamas pasididino net 83,9 proc. (lyginant su 2021 m.). Kitos veiklos pajamos per 2022 metus sudarė 93,3 tūkst. Eur (sumažėjo 14 proc.).

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Kadangi „Kauno švaroje“ visi procesai gerai „sustyguoti“ (jei koks vienas kitas skundas įmonėje gaunamas, tai yra pakankamai specialistų, kad nepatenkintam klientui būtų tinkamai paaiškinta, kas ir kaip), Kauno savivaldybės įmonė drąsiai žengia ir į kitų savivaldybių teritorijas, nepaisydama vietinių konkurentų. Nuo 2021 m. rugpjūčio komunalinių atliekų surinkimą „Kauno švara“ pradėjo Prienų rajone ir Birštone, lapkritį – Kaišiadorių rajone, 2022 metų liepą – Alytaus rajone, lapkritį – Alytaus mieste.

Paaugo ir pajamos, gautos dirbant Kauno rajone. Net 63,5 proc. daugiau pinigų įmonei uždirbo antrinių žaliavų surinkimo, kiek mažiau – kitos veiklos. Pajamų augimą lėmė išaugęs subsidijuojamas pakuočių atliekų kiekis, – už subsidijas gauta 934 tūkst. eurų daugiau. Kitų atliekų transportavimo pajamos pernai padidėjo 42 proc., statybinio laužo, žaliųjų atliekų transportavimo bei medienos smulkinimo paslaugų apimtys augo 56 proc., o iš žaliųjų atliekų surinkimo pajamų gauta 34 proc. daugiau nei 2021-aisiais.

Tik Lapių sąvartos pajamos sumažėjo 35 procentais, nes pernai atliekų įvežta 9,3 tūkst. tonų mažiau.

Sumažėjo 76,5 proc. (87,3 tūkst. Eur) dekoratyvinių želdinių priežiūros veiklos pajamos, o tai įtakojo „Kauno švaros“ nelaimėti konkursai – Žiedinių sankryžų ir kitų teritorijų želdinių priežiūra.

Įmonės vadovų algos per metus paaugo per 50 procentų

Kadangi „Kauno švaros“ valdyboje yra ekonomistas iš Kauno mero šeimai priklausančios verslo, o valdyba tvirtina mero valdomos savivaldybės įmonės veiklos metinę ataskaitą (ją netrukus patvirtins ir miesto taryba), tai be jokios abejonės, visi pernykščiai rodikliai tikrai paskaičiuoti teisingai.

Išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu, šioje bendrovėje pernai augo 2 mln. 71 tūkst. eurų (22 proc.). Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis per 2022 metus padidėjo 15 procentų ir pasiekė 1623 eurus per mėnesį. 2022-ųjų III ketvirtį Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis buvo 1799 Eurai.

Asociatyvi / J. Stacevičiaus nuotr.

Visiems keturiems miesto savivaldybės įsteigtos įmonės „Kauno švara“ administracijos vadovams (generaliniam direktoriui bei jo pavaduotojams) 2022-aisiais metais priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto) padidėjo 52 procentais, iki 5576 eurų per mėnesį. 2021-aisiais vidutiniškai jis siekė 3662 eurus.

Septynių darbuotojų (ekonomisto, finansininko) algų augimas siekė 30 proc. (iki 1867 eur.) Vairuotojų, traktorininkų algos pakilo dešimtadaliu, iki 1980 eurų, darbininkų – 14 proc., iki 1216 eur.

Bendrovė „Kauno švara“ 2023-ųjų sausio 1-ąją turėjo 560 darbuotojų, iš jų 81 proc. – vyrų. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 50 metų.

Tačiau pernai „Kauno švaroje“ uždirbtas grynasis pelnas (2 mln. 267,75 tūkst. Eur), deja, buvo 27,6 proc. mažesnis už 2021 metais gautą pelną. Teigiama, jog taip nutiko todėl, kad drastiškai buvo išaugusios kuro, gatvėms valyti žiemą naudojamos druskos kainos bei padidėjo vairuotojų darbo užmokestis.

Įtakos pelno mažėjimui turėjo ir kitos aplinkybės. Mažiau gauta Kauno savivaldybės užsakymų atlikti mieste kai kuriuos darbus, pasikeitė ir jų finansavimas. Ne visi konkursai laimėti.

Rizikos ir planai

Bendrovės ataskaitoje išvardintos ir rizikos bei veiklos neapibrėžtumai, trukdantys sėkmingai UAB „Kauno švara“ veiklai.

„Kauno švara“ / DELFI nuotr.

„Dėl sudėtingos situacijos darbo rinkoje dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija ir su tuo galimi nuostoliai (dėl tyčia ar netyčia padarytų darbo klaidų, sugadinto turto, vagystės ir pan.) bei nepakankamai kokybiškai atliktos paslaugos.

Dėl gyventojų neatsakingo rūšiavimo (ypač daugiabučiuose) didėjantis antrinių žaliavų šiukšlingumas bei didėjančios neperdirbamų antrinių žaliavų atliekos, neužtikrintas perdirbimo užduočių vykdymas. Veikia ir antrinių žaliavų paklausos mažėjimas bei antrinių žaliavinių kainų svyravimo rinkoje, pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo bei kitokios rizikos“, – vardino įmonės vadovas S. Lazauskas.

2023 metais pasikeitė antrinių žaliavų tvarkymo sistema visoje Lietuvoje. Nuo sausio 1 d. kartu su UAB „Ekoservice“ Kauno savivaldybės įmonė pradėjo teikti mišraus popieriaus ir kartono rūšiavimo paslaugą visame Kauno regione. Vasario 1 d. pasirašė laikinas sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo Alytaus ir Birštono miesto, Alytaus ir Prienų rajono savivaldybės teritorijose su Alytaus RATC bei pakuočių tvarkymo organizacijomis ir jas vykdo.

Toliau tęsiamas Kauno miesto atliekų tuštinimo modernizavimas. Per sausį ir vasarį Kauno mieste įrengta apie 200 daviklių, padedančių stebėti bei valdyti atliekų vežėjų darbą. Optimizuojami maršrutai, šiukšliavežės nukreipiamos ten, kur konteineriai būna jau dalinai užpildyti. Nuo balandžio pradėti sezoniniai – vejų šienavimo – darbai.

Šiais metais „Kauno švara“ planuoja gauti 37 mln. 972 tūkst. Eur pajamų (13 proc. daugiau). Apie puspenkto milijono eurų numatyta skirti investicinėms programoms vykdyti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA