Nuo balandžio keičiasi „Sodros“ išmokų „lubos“ ir „grindys“ – Kas vyksta Kaune

Nuo balandžio keičiasi „Sodros“ išmokų „lubos“ ir „grindys“

delfi.lt 2023/03/29 15:10
Asociatyvi / DELFI nuotr.

Nuo balandžio keičiasi „Sodros“ išmokų „lubos“ ir „grindys“. Šie pokyčiai aktualūs tiek mažiausias darbo pajamas turintiems gyventojams, tiek uždirbantiems didžiausias algas.

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, pasak „Sodros“, yra apskaičiuojamos kiekvienam gavėjui individualiai ir priklauso nuo jo draudžiamųjų pajamų. Tačiau yra nustatyti minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai – tai reiškia, kad išmokos negali būti mažesnės ar didesnės nei nustatytos sumos. Šie dydžiai susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje (VDU) ir kiekvieną ketvirtį yra perskaičiuojami.

„Pavyzdžiui, ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Taigi, nuo balandžio pradžios iki birželio pabaigos mažiausia ligos išmoka negalės būti mažesnė nei 219,74 euro euro per mėnesį arba 10,51 euro per dieną. Tai aktualu mažiausias darbo pajamas turintiems gyventojams.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies VDU, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio. Ligos išmoka yra lygi 62,06 proc. darbuotojo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Taigi, antrąjį metų ketvirtį didžiausia ligos išmoka negalės būti didesnė nei 2343,14 euro per mėnesį. Tai aktualu gyventojams, uždirbantiems didžiausias algas.

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. VDU. Balandį nedarbo išmokos maksimalus dydis bus 1098,32 euro per mėnesį“, – atsakyme Delfi paaiškino „Sodra“.

Numatomos išmokos nuo balandžio 1 dienos:

Ligos išmoka

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Minimali:

Mėnesio: 219,74 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 10,51 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 2343,14 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 112,11 Eur (1887,80 x 2 x 62,06 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

Mėnesio: 2929,11 Eur (1887,80 x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 140,15 Eur (1887,80 x 2 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 2489,63 Eur (1887,80 x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 119,12 Eur (1887,80 x 2 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka (už vaikus, gimusius ar įvaikintus iki 2022-12-31)

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

Mėnesio: 2929,11 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 140,15 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc.: 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 proc., o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 2050,53 Eur (1887,80 Eur x 2 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 1171,57 Eur (1887,80 Eur x 2 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka (už vaikus, gimusius ar įvaikintus 2023-01-01 ir vėliau)

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį, ar už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpio dalį yra 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

Mėnesio: 2944,97 Eur (1887,80 Eur x 2 x 78 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 140,91 Eur (1887,80 Eur x 2 x 78 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis 18 mėnesių, išskyrus atveji, kai už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 procentų dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 18 mėnesių, yra 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

Mėnesio: 2265,36 Eur (1887,80 Eur x 2 x 60 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 108,39 Eur (1887,80 Eur x 2 x 60 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išskyrus atveji, kai už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 proc. dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 12 mėnesių yra 45 procentai, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali mėnesio (iki vaikui sueis 12 mėnesių): 1699,02 Eur (1887,80 Eur x 2 x 45 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai): 1132,68 Eur (1887,80 Eur x 2 x 30 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Motinystės išmoka

Motinystės išmoka mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Dienos: 14,07 Eur (294 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į motinystės išmoką 2023 m. II ketv.

Tėvystės išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Tėvystės išmoka mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Dienos: 14,07 Eur (294 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali:

Mėnesio: 2929,11 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 140,15 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv.

Profesinė reabilitacija

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos dienos, dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Minimali:

Mėnesio: 492,42 Eur (2 x 246,21 Eur) – dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 23,56 Eur (492,42 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali:

Mėnesio: 2489,63 Eur (1887,80 Eur x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.

Dienos: 119,12 Eur (1887,80 Eur x 2 x 65,94 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.

Prasidėjus II metų ketvirčiui, nuo balandžio VDU didėja nuo 1787,10 euro iki 1887,80 euro.

Daugiau naujienų skaitykite čia.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA